• Nadpis

    • Predstavujeme projekt:
      

     „ Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie .“

      
     - grantový program odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v školskom roku 2011-2012
      

     Cieľ projektu:

     Viesť žiakov k úcte a vďake k národným tradíciám a rozvíjať v nich vlastenectvo a národné povedomie.
      

     Projekt má 3 etapy:

      - nástenka k holokaustu (marec 2012)
      - slávnostná akadémia k oslobodeniu mesta Martin  spojená s výstavkou historických zbraní a so stretnutím   významných osobností mesta Martin (11. apríl 2012)
      - exkurzia do Banskej Bystrice ako centra protifašistického odboja a partizánskeho hnutia a návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici (máj - jún 2012)

      
     Video odvysielané televíziou Turiec:

     http://www.youtube.com/watch?v=0zo3PppIcZU