• O projekte

    • Projekt je orientovaný predovšetkým na absolventov odborov mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik - zameranie na automatizačnú techniku Spojenej školy v Martine.

     V súčasnosti sa v praxi implemetujú  automatizované distribuované výrobné systémy,  ktorými disponujú podniky ako KIA, Wolkswagen, Wiena International... a pod., s ktorými naša škola spolupracuje a sú kľúčovými zamestnávateľmi v regióne. Súčasťou týchto distribuovaných systémov je prepojenie technológie počítačových sietí a modulárnych automatizovaných systémov. 

        Chceme vniesť prvky medzinárodnej spolupráce do kariérneho poradenstva na našej škole a skvalitňovaním vzdelávacieho procesu vytvárať predpoklady v regióne na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí.

        Chceme vytvoriť tradíciu zahraničných stáží  študentov v počiatočnej odbornej príprave. Cieľom organizácie odborných stáží  je zvýšiť kvalitu a príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy v regióne.

     http://twinspace.etwinning.net/4203/home