• O projekte

    • Každý národ má veľmi veľa legiend spojených s jeho históriou. Mystika týchto legiend vždy fascinovala  ľudí: legendy môžu byť fascinujúce, desivé, alebo dokonca aj neskutočné. Môžeme ich vnímať ako krásne ľúbostné príbehy alebo ako zábavné príbehy pre malé deti. Či sa už v nich ľudia nájdu, legendy sú nepochybne súčasťou našej kultúry, histórie a identity. Sú zvyškom minulých dôb, keď  bol život iný a jednoduchší ako dnes.  Legendy   inšpirovali   jazyk, literatúru, umenie  a ďalšie formy kultúrneho vyjadrenia. Preto sa Spojená škola Martin rozhodla realizovať Projekt Comenius –multilaterálne partnerstvá škôl Legends of my town.

     Projekt realizujeme v spolupráci s partnerskými školami:

     Privatna jezično-informatička gimnazija Svijet, Croatia
     Spojená škola Martin, Slovensko
     İBN-İ KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU, Turecko
     IES "La Quintana", Španielsko
     Integrovana stredni skola polygraficka, Česká republika
     Liceul de Arte "Balasa Doamna" Targoviste, Rumunsko
     Gunta Plavina, Rigas 18. vakara (mainu) vidusskola, Lotyšsko
     ZKPiG 6, Poľsko
      

     Dnes je mladá generácia predovšetkým zameraná na technológie a "moderný" spôsob života a jej záujem o históriu a tradíciu sa znižuje. Chceme upozorniť našich študentov na malú časť  histórie ich rodného mesta, na príbehy, legendy a rôzne obdobia. Chceme motivovať našich študentov  k písaniu  vlastných príbehov a vytváraniu iného a kreatívneho sveta fantázie.