• Cieľové skupiny

    • Pedagogickí zamestnanci Spojenej školy:

     veľkosť cieľovej skupiny: 20
     pohlavie: 6 mužov, 14 žien
     geografické umiestnenie: Martin, Turčianské Teplice – okresné mestá
     veková štruktúra: 33-58 rokov
     vzdelanostná úroveň: vysokoškolské vzdelanie
     národnosť: slovenská
      

     Žiaci Spojenej školy:

     veľkosť cieľovej skupiny: 190
     pohlavie: 187 mužov, 3 ženy
     veková štruktúra: 15-19 rokov
     geografické umiestnenie: Martin, Turčianské Teplice – okresné mestá
     vzdelanostná úroveň: základné vzdelanie
     národnosť: slovenská