• Doučovanie na našej škole

    • V rámci projektu Spolu úspešnejší 2 sa zapojilo 23 pedagogických zamestnancov našej školy a vytvorilo možnosť pre 23 doučovaní.

     Na teoretickom vyučovaní majú žiaci možnosť využiť 9 doučovaní vo všeobecnovzdelávacích predmetoch a 7 doučovaní v odborných predmetoch.

     Na praktickom vyučovaní majú žiaci možnosť zdokonaliť svoje zručnosti v 7 doučovaniach so zameraním na strojárstvo a elektrotechniku.

     Doučovanie prebieha od 17. januára 2022 do 17. júna 2022.

     Každé doučovanie sa uskutočňuje minimálne 2x do týždňa po 2 vyučovacie hodiny.

     Maximálny počet žiakov v jeden deň doučovania je 5 na jeden doučovací krúžok.

      

     Ak máš záujem zmierniť dopady pandémie a zabezpečiť si nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania v popoludňajších hodinách, kontaktuj jednotlivých doučovateľov podľa ponuky:

      

     Teoretické vyučovanie
     Všeobecnovzdelávacie predmety

     Anglický jazyk - Mgr. Andrea Fabrová

     Anglický jazyk - Ing. Mária Calíková

     Anglický jazyk - Ing. Tatiana Sarnovská

     Anglický jazyk - Mgr. Barbora Kačková

     Nemecký jazyk - RNDr. Marta Somorová

     Informatika - Mgr. Dušan Hanula

     Matematika - Mgr. Zdenka Šrancová

     Slovenský jazyk a literatúra - Mgr. Mária Bročková

     Slovenský jazyk a literatúra - Mgr. Marta Žingorová

      

     Odborné predmety

     Programovanie CNC strojov - Ing. Radoslav Rešetár

     Technické kreslenie - Ing. Iveta Bujňáková

     Technické kreslenie - Ing. Magdaléna Litvajová

     Technické kreslenie - Ing. Renáta Záborská

     Drevárske predmety - Ing. Ivan Jesenský

     Programové vybavenie počítačov - Mgr. Denisa Bučkuliaková

     Elektrotechnika vo fyzike - Mgr. Alena Hanusková

      

     Praktické vyučovanie

     Odborný výcvik - Mgr. Katarína Drbiaková

     Odborný výcvik - Bc. Marián Hríb

     Odborný výcvik - Mgr. Ján Köröši

     Odborný výcvik - Ing. Eva Nogová

     Odborný výcvik - Ing. Juraj Svoboda

     Odborný výcvik - Mgr. Peter Šimo

     Odborný výcvik - Mgr. Zdenko Petrík