• O projekte

    • Naša škola sa pravidelne zapája do medzinárodných projektov, ktoré našim žiakom a učiteľom ponúkajú možnosť spoznávať rôzne krajiny a ľudí prostredníctvom programu ERASMUS +.

     V rámci programu ERASMUS+  je to vzdelávacia mobilita jednotlivcov s názvom projektu: Odborné zručnosti získané v zahraničí. Trvanie projektu od 1.12.2021 do 30.11.2022.

     Projekt je určený pre žiakov strojárskych a elektrotechnických štúdijných odborov našej školy.

     Absolvovanie dvojtýždňovej stáže v zahraničí im ponúkne príležitosť, vyskúšať si na vlastnej koži, aké by to bolo pracovať v zahraničí.

     Úlohou projektu je podpora účastníkov odbornej prípravy pri získavaní a využívaní vedomostí, schopností a kvalifikácie pri osobnom rozvoji, ale zdokonalia si aj jazykové zručnosti a vedomosti ako aj zvládnutie praktickej i odbornej konverzácie v cudzích jazykoch, ktoré sú taktiež potrebné na dnešnom trhu práce.

     Ing. Eva Nogová
     koordinátorka projektu