• Spolu úspešnejší 2021 na našej škole

     V rámci projektu Spolu úspešnejší 2021 sa zapojilo 18 pedagogických zamestnancov našej školy a vytvorilo možnosť pre 19 doučovaní.

     Na teoretickom vyučovaní majú žiaci možnosť využiť 7 doučovaní vo všeobecnovzdelávacích predmetoch a 5 doučovaní v odborných predmetoch.

     Na praktickom vyučovaní majú žiaci možnosť zdokonaliť svoje zručnosti v 7 doučovaniach so zameraním na strojárstvo a elektrotechniku.

     Doučovanie prebieha od 15.októbra 2021 do 22. decembra 2021.

     Každé doučovanie sa uskutočňuje minimálne 2x do týždňa po 2 vyučovacie hodiny.

     Maximálny počet žiakov v jeden deň doučovania je 5 na jeden doučovací krúžok.

      

     Ak máš záujem zmierniť dopady pandémie a zabezpečiť si nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania v popoludňajších hodinách, kontaktuj jednotlivých doučovateľov podľa ponuky:

      

     Teoretické vyučovanie
     Všeobecnovzdelávacie predmety

     Anglický jazyk - Mgr. Andrea Fabrová

     Anglický jazyk - Ing. Mária Calíková

     Anglický jazyk - Ing. Tatiana Sarnovská

     Anglický jazyk - Mgr. Barbora Kačková

     Anglický jazyk 2 - Mgr. Barbora Kačková

     Nemecký jazyk - RNDr. Marta Somorová

     Matematika - Mgr. Zdenka Šrancová

      

     Odborné predmety

     Technické kreslenie - Ing. Iveta Bujňáková

     Technické kreslenie - Ing. Magdaléna Litvajová

     Technické kreslenie - Ing. Renáta Záborská

     Programové vybavenie počítačov - Mgr. Denisa Bučkuliaková

     Elektrotechnika vo fyzike - Mgr. Alena Hanusková

      

     Praktické vyučovanie

     Odborný výcvik - Mgr. Katarína Drbiaková

     Odborný výcvik - Bc. Marián Hríb

     Odborný výcvik - Mgr. Ján Köröši

     Odborný výcvik - Ing. Eva Nogová

     Odborný výcvik - Ing. Juraj Svoboda

     Odborný výcvik - Mgr. Peter Šimo

     Odborný výcvik - Bc. Dušan Urbanec