Zvýšenie kvality odborného

    • Krúžky

    • V rámci projektu „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Spojenej škole v Martinekód projektu ITMS2014+ 312011Z839, môžu žiaci našej školy navštevovať záujmovú krúžkovú činnosť, ktorá podporuje motiváciu žiakov a zvýšenie ich kľúčových gramotností.

     V prípade záujmu o uvedené krúžky kontaktujte vedúcich krúžkov.

     • Podnikateľské zručnosti

     • Rozvíjanie finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia a matematickej gramotnosti, ale aj komunikačné zručnosti a IKT zručnosti.

      Vedúci krúžku: Ing. Mária Calíková PhD.

      Učebňa: 201 Ekonomické predmety

     • Tvorba www stránky

     • Rozvíjanie digitálnych zručností prostredníctvom webových aplikácii a tvorbou webových stránok s dôrazom na podnikateľské zručnosti.

      Vedúci krúžku: Mgr. Rastislav Gavurník

      Učebňa: 010 CISCO

     • Matematika v živote a praxi

     • Rozvíjanie matematickej gramotnosti a následné využitie logického myslenia v odbornom vzdelávaní.

      Vedúci krúžku: Mgr. Alena Hanusková

      Učebňa: 207 - Prírodovedné predmety

     • Nemecký jazyk v živote a praxi

     • Zameraný predovšetkým na rozvoj jazykových zručností.

      Vedúci krúžku: RNDr. Marta Somorová

                                Mgr. Denisa Bučkuliaková

      Učebňa: 009 - Jazyková učebňa

     • Čítanie technickej dokumentácie

     • Zvýšenie čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností. Zameranie na čítanie technickej dokumentácie v strojárskych odboroch.

      Vedúci krúžku: Ing. Peter Šidlo

      Učebňa: 30A Strojárske predmety