Ponuka štúdia

Stredná odborná škola strojnícka

Úplné stredné odborné vzdelanie - študijné odbory

 

23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

2411 K mechanik nastavovač
2411 K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie
2412 K mechanik číslicovo riadených strojov
2413 K mechanik strojov a zariadení
2413 K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie
2447 K mechanik hasičskej techniky
 

26 Elektrotechnika

2679 K mechanik - mechatronik
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie
2682 K mechanik počítačových sietí
2697 K mechanik elektrotechnik
2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie

 

33 Spracúvanie dreva

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

 
2262 K hutník operátor
2419 K operátor ekologických zariadení
2371 Q strojárstvo

 

Úplné stredné odborné vzdelanie - nadstavbové štúdium

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
2414 L 02 strojárstvo - obrábanie materiálov
2414 L 04 strojárstvo - podnikanie a služby
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
6476 L technicko-ekonomický pracovník

 

Stredné odborné vzdelanie - učebné odbory 

23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
2423 H nástrojár
2433 H obrábač kovov
2433 H obrábač kovov - duálne vzdelávanie
2464 H strojný mechanik
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie
2487 H 01 autoopravár - mechanik
2487 H 01 autoopravár - mechanik - duálne vzdelávanie
2487 H 02 autoopravár - elektrikár
2487 H 02 autoopravár - elektrikár - duálne vzdelávanie
2487 H 03 autoopravár - karosár
2487 H 03 autoopravár - karosár - duálne vzdelávanie
2487 H 04 autoopravár - lakovník
2487 H 04 autoopravár - lakovník - duálne vzdelávanie
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
 
26 Elektrotechnika
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - duálne vzdelávanie

 

63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

6475 H technicko-administratívny pracovník
 
2285 H zlievač
2287 H modelár
2435 H 01 klampiar - strojárska výroba
2439 H lakovník
3675 H maliar

 

Nižšie stredné odborné vzdelanie

 
2478 F strojárska výroba
2498 F technické služby v autoservise
3383 F spracúvanie dreva

 

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria