• Nadpis

    • Prijímacie konanie do prvého ročníka

      

     Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje pre študijné a učebné odbory do 10. 4. 2019

     V systéme duálneho vzdelávania sa podáva aj prihláška konkrétnemu zamestnávateľovi do 31. marca 2019.

      

     Každý žiak 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na dva rôzne odbory našej školy.

      

     Prvé kolo prijímacieho konania:

     1. termín prvého kola prijímacieho konania: 13. mája 2019

     2. termín prvého kola prijímacieho konania: 16. mája 2019

      

     Druhé kolo prijímacieho konania:

     18. júna 2019

      
     Profilové predmety na prijímacie skúšky:
        Slovenský jazyk a literatúra
        Matematika

      

    • zatiaľ žiadne údaje
    • Kontakty

      • Kontakt
      • Personálne oddelenie
      • Email
      • ssmt@vuczilina.sk
      • Telefón
      • 043/400 11 15