• Poland

    • Fotogaléria - Poland

     Vzhľadom na to, že v súčastnosti dochádza v oblasti informačných technológii rýchlemu napredovaniu, je potrebné zabezpečiť spoluprácu medzi významnými IT firmami a školami s cieľom dostať do školskej praxe požiadavky a technológie, ktoré sú požadované na trhu práce.

     Túto spoluprácu sa nám podarilo rozšíriť aj za hranice Slovenska v rámci partnerského projektu LEONARDO DA VINCI Partnerships, Model of Cooperation Between IT School and Sector, Mod-COOPIT. Do projektu sú okrem Spojenej školy v Martine zapojené partnerské inštitúcie zo Španielska, Bulharska, Poľska a Turecka.

     Už tretie projektové stretnutie sa konalo v dňoch 24. – 29. marca 2014 v poľskom meste Lodž. Za našu školu sa projektovej mobility zúčastnili štyria študenti pod vedením pedagógov: Ing. Zuzana Christozová, Mgr. Andrea Fábrová, PaedDr. Slavomír Bella a Mgr. Alena Hanusková.

     Na pracovných stretnutiach sme prezentovali výsledky študentských dotazníkov o výučbe odborných predmetov a o kvalite materiálnotechnického vybavenia škôl. Taktiež reprezentanti IT spoločností analyzovali výsledky dotazníkov zúčastnených zahraničných firiem, ktoré absolventov škôl prijímajú. Úlohou stretnutia v spoločnosti Orka Consulting bolo vytvoriť model spolupráce medzi školami a firmami v oblasti IT. 

     Študenti si svoje vedomosti z odbornej angličtiny mohli overiť na hodinách anglického jazyka v jazykovej škole.

     Spoločne sme navštívili  Strednú  odbornú školu v Lodži, kde sme predstavili cieľ projektu Modcoopit a jeho výsledky. Hostiteľská SOŠ nám predstavila svoje projekty v oblasti celoživotného vzdelávania.

     Zaujímavá bola prehliadka Akadémie múzických umení v Lodži. Jej pán riaditeľ nám pripravil prezentáciu o škole, spojenú s prehliadkou krátkych filmov absolventov školy.

     V poľskom animačnom štúdiu SEMAFOR pri rozprávkových  postavách a scénach sme sa vrátili do detských čias. Žiakov zaujala technika vzniku animovaného filmu.

     Po celodennej aktívnej práci sme navštívili lodžskú katedrálu, spojenú s prezentáciou o starobylom organe. Nezabudnuteľným zážitkom bol  prekrásny organový koncert.

     Poľskí hostitelia sa nám postarali o veľmi bohatý a zaujímavý kultúrny program.