• Ocenenia


    • Čestné uznanie - Slovenská obchodná a priemyselná komora (2018)


     Pamätný list - Mesto Martin (2018)


     Víťazstvo v kategórii „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“ (2019)