• SOČ 2014

    • Výsledky školského kola 36. ročníka SOČ

     Dňa 24. februára 2014 sa uskutočnilo školské kolo 36. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti na našej škole. Do súťaže bolo prihlásených 10 prác,  z toho 5 prác  postupuje do okresného kola SOČ:

      

     01 Problematika voľného času

                

     Názov práce:   Športová streľba

     Súťažiaci :       Ondrej Holko 

     1. miesto  /práca postupuje do okr.kola/

                

     Názov práce:   História a pravidlá hasičských súťaží

     Súťažiaci:        Martin Santus II.A

     2. miesto   /práca nepostupuje do okr.kola/

      

     12 Elektrotechnika a hardware         

                

     Názov práce:   Bezpečnosť kolesových vozidiel

     Súťažiaci :       Milan Ondrašovič IV. E        

     1. miesto /práca postupuje do okr.kola/

                

     Názov práce:   Zapojenie podsvietenia na bicykli pomocou dynama

     Súťažiaci :       Dominik Mihalda  II.C           

     2. miesto  /práca postupuje do okr.kola/

                

     15  Ekonomika a riadenie      

                

     Názov práce:   Podnikateľský plán

     Súťažiaci :       Klara Šluchová IV. P           

     1. miesto /práca postupuje do okr.kola/

                 

     Názov práce:   Podnikateľský plán

     Súťažiaci :       Marcel Hoťka IV. P              

     2. miesto  /práca postupuje do okr.kola/

                 

     Názov práce:   Podnikateľský plán

     Súťažiaci :       Veronika Eichlerová..IV. S   

     3. miesto /práca nepostupuje/

                 

     Názov práce:   Podnikateľský plán

     Súťažiaci :       Kristína Javorová IV.S        

     4. miesto  /práca nepostupuje/

      

     09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava   

                 

     Názov práce:    Stirlingov motor

     Súťažiaci:         Matej Thomka IV.B            

     neprezentoval /miesto neudelené/

                

     Názov práce:    Prúdový motor

     Súťažiaci:        Matej Ulbricht III.A               

     nedostavil sa /miesto neudelené/

                   

                          

     Ďakujeme všetkým študentom, ktorí obetovali svoj čas a vypracovali práce na zaujímavé témy, ako aj konzultantom za ich pomoc, rady a ich čas.   

            

     Okresné kolo SOČ sa uskutoční dňa 13. marca 2014 na Strednej priemyselnej škole v Martine. Všetkým súťažiacim želáme veľa šťastia.

      

     Martin, 28.02.2014

     Koordinátori školského kola

     Ing. Tóthová, Ing. Vrábová