• SOČ 2015

    •    

     Výsledky školského kola

     37. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti na Spojenej škole v Martine

      

     Dňa 25. februára 2015 sa uskutočnilo školské kolo 37. ročníka SOČ na našej škole. Školskej prehliadky sa zúčastnilo celkom 15 prác,  z toho 10 prác  postúpilo do okresného kola SOČ /z toho 2 práce priamo postupujú do krajského kola SOČ/:

     Fotogaléria

     01 Problematika voľného času (2 práce)

                 Názov práce:   Detský folklórny súbor Turiec 

     Súťažiaci : Martin Macura................. 1. miesto  /práca postupuje do okr.kola/

                 Názov práce:   Budovanie  svalovej hnoty, posilňovanie

     Súťažiaci: Tomáš Greisiger ...............2. miesto /práca  postupuje do okr. kola/

      

     09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava (1 práca)

                 Názov práce:   Prenosná striekačka 12

     Súťažiaci: Jozef Horváth, Jozef Weis  ..3. miesto /práca nepostupuje do okr.kola/

      

     11 Informatika (1 práca)

                Názov práce:   Školský  e-shop

     Súťažiaci: Patrik Karaba ...1. miesto /postupuje priamo do krajs.kola/                            

      

     12 Elektrotechnika a hardware (4 práce)         

                 Názov práce:   Priemyselné videnie

     Súťažiaci : Denis Ruttkay            1. miesto /práca postupuje do okr.kola/

                 Názov práce:   Robot Lego Mindstorms EV3

     Súťažiaci : Andrej Hurta, Martin Hanko 2. miesto  /práca postupuje do okr.kola/

                 Názov práce:   Blikajúca hviezda s procesorom PIC

     Súťažiaci: Patrik  Filo                  3.  miesto /práca nepostupuje do okr.kola/

                 Názov práce:   Model Teslovej turbíny

     Súťažiaci: Peter Košarišťan          4.  miesto /práca nepostupuje do okr.kola/

      

     13 História, filozofia, právne vedy (1 práca)

                Názov práce:   Mošovce v premenách času

     Súťažiaci: Milan Piško                 1. miesto /práca postupuje do okr. kola/

      

     14  Tvorba  učebných pomôcok (3 práce)

                 Názov práce:   Diagnostický prístroj s diagnostickou zástrčkou

     Súťažiaci: Boris Hrivňák               1.miesto  /práca postupuje do okr. kola/

                 Názov práce:   Hriadeľové čapy

     Súťažiaci: Matej Gubány, Filip Paľovčík    2. miesto / postupuje do okr.kola/

                 Názov práce:   Ložiská

     Súťažiaci: Erik Hubina, Jaroslav Nepela .....3. miesto /nepostupuje do okr.kola/

      

     15  Ekonomika a riadenie (2 práce)

                 Názov práce:   Podnikateľský plán

     Súťažiaci : Zuzana Jurgová  IV. P ...1. miesto / postupuje  priamo  do krajs.kola/

                 Názov práce:   Podnikateľský plán

     Súťažiaci : Monika Beňová  IV. P ...3.  miesto  /nepostupuje do okr.kola/          

      

     17  Pedagogika, psychológia, sociológia (1 práca)

                 Názov práce:   Rodové stereotypy 

     Súťažiaci: Natália Kňazková, Martina Blašková .1.miesto /postupuje do okr.kola/

      

     Zároveň  ďakujeme všetkým študentom, ktorí vypracovali a prezentovali  práce na zaujímavé témy, ako aj všetkým konzultantom za ich pomoc, rady a ich čas.

      

     Študentom, ktorí postupujú do okresného kola SOČ, želáme veľa šťastia pri úspešnom  prezentovaní prác. Okresné kolo SOČ sa uskutoční 9.  marca 2015 na Strednej priemyselnej škole v Martine.

     Vyhodnotenie školského kola 2015

     Martin, 28.02.2015                      

     Koordinátori školského kola

     Ing. Tóthová,  Ing. Vrábová