• SOČ 2016

    • Výsledky školského kola 38. ročníka Stredoškolskej  odbornej činnosti na Spojenej škole v Martine

     Dňa 24. februára 2016 sa uskutočnilo školské kolo 38. ročníka SOČ na našej škole. V školskej prehliadke študenti prezentovali celkom 22 prác,  z toho 9 prác  postúpilo do okresného kola SOČ.

     FOTOGALERIA

     09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava  (6 prác)

     Názov práce:     Zetor Turbo / Peter Horváth – III.A/ - 1.miesto – postup do okr.kola

     Názov práce:     Oprava a lakovanie auta / Matej Pekár – I.N/ 2.miesto – postup do okr.kola

     Názov práce      Slnko hýbe všetkým / Marek Brisuda – III.A/ 3.miesto – nepostupuje

     Názov práce      Kľukový mechanizmus / Jaroslav Nepela, E.Hubina  – III.A/ nepostupuje

     Názov práce:     Výmena spojky / Miroslav Žucha – I.N/ nepostupuje

     Názov práce:     Frézovanie drážok / Vladimír Hric – I.N/ nepostupuje

      

     Predseda: Ing.   Ľubomír Baka

     Členovia: Ing.   Katarína Dudíková, Ing. Mária Mikolášová

      

     11 Informatika  (3  práce)

     Názov práce:     Webová stránka pre školský pneuservis /Patrik Karaba IV.C-1.miesto posup do okr.kola  

     Názov práce:     Model hviezdnej brány / Jakub Oravec – III.B/-2.miesto postup do okr.kola

     Názov práce:     Školský dron / Marián Jesenský, D. Babinský – II.C/-3.miesto-nepostupuje

      

     12 – Elektrotechnika, hardware ( 1 práca)

     Názov práce:  Zabezpečovacie zariadenie / Marek Štefanica – II.C/-1.miestopostup

        

     Predseda:  Ing. Ľubomír Plica

     Členovia:  Ing. Renáta Záborská, Mgr. Katarína Drbiaková

      

     14 Tvorba učebných pomôcok (3 práce)

     Názov práce:     Zrod súčiastky – technologický postup (Lukáš Bella, Ivo Facuna – III.I) - 1.miesto-postup  do okr.kola

     Názov práce:     Panel automobilovej komunikácie (Rudolf Bordáš – III.F)-2.miesto nepostupuje do okr.kola

     Názov práce:     Ako písať esej v anglickom jazyku (Tomáš Frkáň – IV.B) -3.miesto nepostupuje do okr.kola   

      

     Predseda:  Ing. Peter Šidlo

     Členovia:  Ing. Iveta Bujňáková, Ing. Anton Mäčko

      

     15 Ekonomika a riadenie (8 prác)

     Názov práce:    Podnikateľský plán (Barbora Gauríková – IV.P)-1.miesto postup do okr.kola

     Názov práce:    Štýly vedenia ľudí a spokojnosť ľudí v konkrétnom podniku (Patrícia Husová, Branislav Weiss

                            – IV. P)-2.miesto postup do okr.kola

     Názov práce:    Podnikateľský plán (Lucia Reichlová – IV. P)-3.miesto - nepostupuje

     Názov práce:    Podnikateľský plán (Júlia Sleziaková – IV.P) - nepostupuje

     Názov práce:    Podnikateľský plán ((Katarína Krišpínska – IV. P) - nepostupuje

     Názov práce:    Podnikateľský plán (Denisa Knietľová – IV.P) -  nepostupuje

     Názov práce:    Podnikateľský plán (Monika Pittnerová – IV.P) - nepostupuje

     Názov práce:    Podnikateľský plán  (Nikola Marková – IV.P) - nepostupuje

      

     Predseda:    Ing. Tatiana Sarnovská

     Členovia:    Ing. Alena Tóthová, Ing. Ivana Dubcová

      

      

     17 Pedagogika, psychológia, sociológia (1 práca)

     1.miesto - postup do okr.kola

     Názov práce:     Násilie páchané na ženách  / Martina Blašková Natália Kňazková,– III.P)

         

     Predseda:Mgr.Vilma Považanová

     Členovia:PaedDr.Eva Franková, Mgr.Marta Žingorová

      

     Zároveň  ďakujeme všetkým študentom, ktorí vypracovali a prezentovali  práce na zaujímavé témy, ako aj všetkým konzultantom za ich pomoc, rady a ich čas.

      

     Študentom, ktorí postupujú do okresného kola SOČ, želáme veľa šťastia pri úspešnom  prezentovaní prác. Okresné kolo SOČ sa uskutoční 18.  marca 2016na Strednej priemyselnej škole v Martine.

      

     Martin, 28.02.2016

     Koordinátori školského kola

     Ing. Tóthová,  Ing. Vrábová