• SOČ 2017

    • Do školskej prehliadky sa prihlásilo 20 žiakov, celkom prezentovalo svoje práce 18 žiakov, dvaja žiaci boli PN. Do okresného kola SOČ postúpilo celkom 8 žiakov so svojimi prácami v týchto súťažných odboroch:

      

     09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava (10 prác)   

      

     Názov práce:   Prevodovky

     Súťažiaci:        Marek Brisuda – IV.A - 1. miesto, práca postupuje do okr. kola

      

     Názov práce:   Rezanie vodným lúčom

     Súťažiaci:        Patrik Ondrík III.C - 2. miesto, práca nepostupuje do okr. kola

     Názov práce:   Naftový motor 

     Súťažiaci:         Dávid Mračko – III.C - 3. miesto, práca nepostupuje do okr. kola

     Názov práce:   Cestný motocykel

     Súťažiaci:        Samuel Barát – III.C - 3. miesto, práca nepostupuje do okr. kola

     Názov práce:   Pohony a posuvy obrábacích strojov

     Súťažiaci:        Erik Hubina, Jaroslav Nepela – IV.A - práca nepostupuje

     Názov práce:  Spoje hriadeľa  s nábojom

     Súťažiaci:        Martin Martiniak III.C - práca nepostupuje

     Názov práce:   Výroba ozubených kolies  

     Súťažiaci:        Daniel Ďanovský – III.C - práca nepostupuje

     Názov práce:  Skrutkové spoje

     Súťažiaci:        Andrej Semčišák III.C - práca nepostupuje

     Názov práce:   Nástroje sústruženia

     Súťažiaci:        Vladimír Gíret III.C - práca nepostupuje

     Názov práce:  Frézy a nástroje na brúsenie

     Súťažiaci:       Ján Kupčuliak III.C - práca nepostupuje

      

     11 Informatika (2 práce)

               

     Názov práce:  Email marketing software Emailer

     Súťažiaci:        Patrik Karaba  III.E - 2. miesto - práca postupuje do okr. kola                           

     Názov práce:  Vývoj a optimalizácia hier programov. V C++

     Súťažiaci:        Denis Ruttkaj  IV.C - 1. miesto práca postupuje do okr. kola

      

     12 Elektrotechnika a hardware (3 práce)         

                

     Názov práce:  Pripojenie vonk.zariadenia k procesoru

     Súťažiaci :        Ján Vašíček  II.C - 1. miesto - práca postupuje do okr.kola

     Názov práce:  Programovanie pohybov robota na diaľkové ovládanie

     Súťažiaci :        Ivan Marko  I.C - 2. miesto - práca postupuje do okr.kola

     Názov práce:  Model selenoidného motora

     Súťažiaci :        Martin Bučkuliak – neprezentoval - PN

      

     5  Ekonomika a riadenie (4 práce)    

                

     Názov práce:  Podnikateľský plán

     Súťažiaci :        Branislav Weiss  IV. P - 1. miesto - postupuje  okr. kola

     Názov práce:  Podnikateľský plán

     Súťažiaci :        Patrícia Húsová  IV. P - 2.  miesto  - práca postupuje do okr. kola 

     Názov práce:  Podnikateľský plán

     Súťažiaci :        Martina Blašková  IV. P - 3. miesto - nepostupuje do okr. kola

     Názov práce:   Podnikateľský plán

     Súťažiaci :        Veronika Janitorová  IV. P -  neprezentovala - PN

      

     17  Pedagogika, psychológia, sociológia (1 práca)

                

     Názov práce:  Eutanázia

     Súťažiaci:        Sara Sviteková, Dorota  Frantová 2.P - 1.miesto postupuje do okr. kola priamo

      

     Ďakujeme všetkým študentom, ktorí vypracovali a prezentovali  práce na zaujímavé témy, ako aj všetkým konzultantom za ich pomoc, rady a ich čas.

      

     Študentom, ktorí postupujú do okresného kola SOČ, želáme veľa šťastia pri úspešnom prezentovaní prác.

     Okresné kolo SOČ sa uskutoční 17.  marca 2017 na Strednej priemyselnej škole v Martine.

      

     Fotogaléria - školské kolo 39. ročníka SOČ

      

     Martin, 06.03.2017                                    

     Koordinátori školského kola

                                                                     Ing. Tóthová,  Ing. Vrábová