• SOČ 2020

    • 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

     Táto súťaž má u nás dlhoročnú tradíciu, zožali sme v minulosti mnohé úspechy s našimi prácami v školskom, regionálnom, ale aj celoštátnom kole.

     V školskom roku 2019/2020 sa nám do školského kola SOČ prihlásilo 9 prác, z toho je 8 konzultantov – učiteľov a 1 konzultant – majster odborného výcviku. Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 súťažiacich z radov našich žiakov.

     Súťaž prebehla  v troch odboroch: Strojárstvo, hutníctvo, doprava;  Elektrotechnika a Tvorba učebných pomôcok.

     Výsledky v  odbore Strojárstvo, hutníctvo a doprava:
     1. Matúš Androvič, II.C
     2. Pavel Bátora, II.C
     3. Pavol Tisoň, Matej Kapusta, II.C

      

     Matúš Androvič, II.C

     Pavel Bátora, II.C

      

     Výsledky v odbore Elektrotechnika:
     1. Dominik Brunčiak , Martin Jurký, III.C

      

     Výsledky v odbore Tvorba učebných pomôcok:
     1. Saskia Kolesárová, III.F
     2. Boris Hykl, Timotej Šajdák, II.C

      

     Saskia Kolesárová, III.F

      

     Gratulujeme postupujúcim do okresného kola a rada by som všetkým žiakom, konzultantom a členom odborných komisií srdečne poďakovala za ochotu zúčastniť sa tejto súťaže a verím, že sa v budúcom ročníku stretneme v ešte väčšom počte.

      

     školský koordinátor SOČ

     Mgr. Barbora Kačková