• Odpis vysvedčenia

    • Pri strate dokladov vydaných školou je na vystavenie odpisu potrebné predložiť písomnú žiadosť, v ktorej bude uvedené:
      

        druh dokladu

        vysvedčenie ročníkové - uviesť ročník,

        vysvedčenie o maturitnej skúške,

        výučný list,

        vysvedčenie o záverečnej skúške,

        meno, priezvisko (aj za slobodna),

        dátum a miesto narodenia,

        rodné číslo,

        odbor,

        školský rok, za ktorý žiadateľ odpis požaduje,

        trieda,

        triedny profesor v danom školskom roku,

        telefonický kontakt

      

     Žiadosť o vydanie odpisu na stiahnutie:

        Žiadosť o vydanie odpisu.docx

        Žiadosť o vydanie odpisu.doc

        Žiadost o vydanie odpisu.pdf

      

     Odpis dokladu vydaného školou bude vyhotovený do 30 dní po doručení žiadosti.

      

     Bližšie informácie:

        telefón : 043/400 11 51
        e-mail: ssmt.te@vuczilina.sk

      

     UPOZORNENIE

        Odpisy dokladov pre bývalých žiakov SOU poľnohospodárskeho/SOŠ rybárskej z Mošoviec

     vydáva Štátny archív na Bystričke – Lázkoch

        Odpisy dokladov pre bývalých žiakov SOŠ Turany vydáva Štátny archív na Bystričke – Lázkoch

      

     Bližšie informácie:

        telef. kontakt:

     043/430 28 96

     043/413 41 23

     043/438 52 43

        e-mail:  archiv@saby-pmt.vs.sk