• SOŠ rybárska

   • Úplné stredné odborné vzdelanie

    4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

    4215 M  rybárstvo

    4243 M  mechanizácia pôdohospodárstva

    4508 L  rybárstvo a životné prostredie

    4512 L  poľnohospodárstvo

    4553 K  podnikateľ pre rozvoj vidieka

    Stredné odborné vzdelanie

    4524 H  agromechanizátor - opravár

    4578 H  rybár

    4580 H 02  chovateľ - chov koní a jazdectvo