• Kontakt

    • Školský psychológ: Mgr. Janka Geľanová
     Miestnosť: 008
     Telefón: 043/400 11 61
     Email: ssmt@vuczilina.sk
    • Konzultačné hodiny:

    • Denne 7.00 - 13.30

     Prestávka 11.30 - 12.00

     Administratíva 13.30 - 15.00

      

        prvý kontakt pre žiakov v čase prestávok, nasledujúci podľa dohody,

        učitelia počas pracovnej doby,

        rodičia prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne, po telefonickom dohovore (tel. 043 400 11 61).

      

     Cieľom školského psychológa je poskytovať odborné psychologicko-edukačné služby žiakom, pedagógom a rodičom na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia.