• Riaditeľ školy
   • TitulMenoPriezviskoKanceláriaKontakt
    PaedDr.JozefZanovitRiaditeľstvo043/4001110
   • Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
   • TitulMenoPriezviskoKanceláriaKontakt
    Ing. IvanJesenský101043/4001150
    Mgr.DušanHanula101043/4001150
   • Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
   • TitulMenoPriezviskoKanceláriaKontakt
    PaedDr.SlavomírBellaOV 39043/4001140
   • Hlavný majster odbornej výchovy
   • TitulMenoPriezviskoKanceláriaKontakt
    Mgr.MilanŽingor42043/4001138
    PaedDr.TatianaMoskalová44043/4001143
   • Pedagogickí zamestnanci na teoretickom vyučovaní
   • TitulMenoPriezviskoKanceláriaKontakt
    Ing.ĽubomírBaka409043/4001156
   • Pedagogickí zamestnanci na praktickom vyučovaní
   • TitulMenoPriezviskoKanceláriaKontakt
    JánAgricolaOV043/4001144