• 2018/2019

    •  

     Riaditeľ školy

     Titul

     Meno

     Priezvisko

     Kancelária

     Tel. kontakt

     PaedDr.

     Jozef

     Zanovit

      

     043/400 11 10

      

     Zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie

     Titul

     Meno

     Priezvisko

     Kancelária

     Tel. kontakt

     Ing.

     Ivan

     Jesenský

     102

     043/400 11 50

     Mgr.

     Dušan

     Hanula

     102

     043/400 11 50

      

     Zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie

     Titul

     Meno

     Priezvisko

     Kancelária

     Tel. kontakt

     PaedDr.

     Slavomír

     Bella

     39

     043/400 11 40

      

     Hlavný majster odbornej výchovy

     Titul

     Meno

     Priezvisko

     Kancelária

     Tel. kontakt

     Mgr.

     Milan

     Žingor

     42

     043/400 11 38

     PaedDr.

     Tatiana

     Moskalová

     44

     043/400 11 43

      

     Pedagogickí zamestnanci na teoretickom vyučovaní

     Titul

     Meno

     Priezvisko

     Kabinet

     Tel. kontakt

     Ing.

     Ľubomír

     Baka

     409

     043/400 11 56

     Mgr.

     Eva

     Baková

     208

     043/400 11 54

     Mgr.

     Mária

     Bročková

     309

     043/400 11 57

     Mgr.

     Denisa

     Bučkuliaková

     208

     043/400 11 54

     Ing.

     Iveta

     Bujňáková

     409

     043/400 11 56

     Ing.

     Mária

     Calíková

     409

     043/400 11 56

     Mgr.

     Andrea

     Fabrová

     203

     043/400 11 53

     Mgr.

     Ján

     Fabuš

     TSV

     043/400 11 59

     PaedDr.

     Eva

     Franková

     407

     043/400 11 58

     Mgr.

     Rastislav

     Gavurník

     013

     043/400 11 70

     Mgr.

     Eva

     Gažúrová

     203

     043/400 11 53

     Ing.

     Miroslav

     Glonek

     403

     043/400 11 75

     Ing. Pavel Gurecký 403 043/400 11 75

     Mgr.

     Alena

     Hanusková

     208

     043/400 11 54

     Mgr.

     Barbora

     Kačková

     203

     043/400 11 53

     Mgr.

     Miroslav

     Kyzek

     409

     043/400 11 56

     PhDr.

     Emília

     Lamošová

     008

     043/400 11 61

     Ing.

     Magdaléna

     Litvajová

     407

     043/400 11 58

     Mgr.

     René

     Lukáč

     TSV

     043/400 11 59

     Ing.

     Anton

     Mäčko

     409

     043/400 11 56

     Ing.

     Ľubomír

     Plica

     407

     043/400 11 58

     Ing.

     Tatiana

     Sarnovská

     309

     043/400 11 57

     RNDr.

     Marta

     Somorová

     203

     043/400 11 53

     Ing.

     Ľudovít

     Stredák

     407

     043/400 11 72

     Ing.

     Peter

     Šidlo

     407

     043/400 11 58

     Mgr.

     Marek

     Šípka

     TSV

     043/400 11 59

     Mgr.

     Zdenka

     Šrancová

     309

     043/400 11 57

      

     Ľubomír

     Štrba

     007

     043/400 11 17

     Mgr.

     Boris

     Ťažký

     013

     043/400 11 70

     Ing.

     Alena

     Tóthová

     403

     043/400 11 75

     Ing.

     Juraj

     Valašek

     013

     043/400 11 70

     Ing.

     Renáta

     Záborská

     007

     043/400 11 17

     Mgr.

     Marta

     Žingorová

     309

     043/400 11 57

      

     Pedagogickí zamestnanci na praktickom vyučovaní

     Titul

     Meno

     Priezvisko

     Tel. kontakt

      

     Ján

     Agricola

     043/400 11 44

      

     Miroslav

     Cingeľ

     043/400 11 42

     Mgr.

     Katarína

     Drbiaková

     043/400 11 63

     Mgr.

     Jozef

     Gerát

     043/400 11 39

     Bc.

     Marián

     Hríb

     043/400 11 63

     Mgr.

     Arpád

     Jung

     043/400 11 24

      

     Milan

     Kapolka

     043/400 11 44

      

     Dušan

     Koment

     043/400 11 32

     Mgr.

     Ján

     Körösi

     043/400 11 44

      

     Miroslav

     Majerčík

     043/400 11 24

      

     Jaroslav

     Maňka

     043/400 11 49

     Ing.

     Mária

     Mikolášová

     043/400 11 44

      

     Igor

     Mitter

     043/400 11 49

     Bc.

     Radomír

     Mních

     043/400 11 49

      

     Milan

     Morgoš

     043/400 11 32

     Bc.

     Ján

     Műller

     043/400 11 47

     Ing. Eva Nogová 043/400 11 63

     Mgr.

     Zdenko

     Petrík

     043/400 11 47

     Ing.

     Jana

     Snováková

     043/400 11 63

     Ing.

     Juraj

     Svoboda

     043/400 11 63

     Mgr.

     Peter

     Šimo

     043/400 11 79

     Bc.

     Miroslav

     Tomek

     043/400 11 49

     Bc.

     Dušan

     Urbanec

     043/400 11 46

     Bc.

     Igor

     Ursíny

     043/400 11 63