• 2016/2017

    • Technická olympiáda v Spojenej škole v Martine.

     Dňa 1.12.2016 sa v Spojenej škole Martine uskutočnilo okresné kolo tretieho ročníka Technickej olympiády organizovanej spoločne s Pedagogickou Fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Technická olympiáda bola organizovaná ako postupová súťaž žiakov v dvoch vekových kategóriách. Žiaci 5. – 7. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov viacročných gymnázií tvoria kategóriu mladších žiakov B a v kategórii A sú žiaci 8. – 9. ročníkov základných škôl a príslušných ročníkov viacročných gymnázií. Táto kategória bola súťažou dvojíc. Základom Technickej olympiády boli školské kolá, kde sme sa snažili získať čo najširšiu základňu súťažiacich. Zo školských kôl postúpili víťazi do okresných kôl, odtiaľ do krajských kôl. Víťazi jednotlivých krajských kôl z kategórie A postúpili do celoštátneho kola. Olympiáda mala dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť prebiehala formou riešenia vedomostných testov. Praktická časť bola zameraná na riešenie a realizáciu praktických zadaní. V školských kolách Technickej olympiády bola teoretická časť povinná, ale praktická časť bola realizovaná podľa podmienok v jednotlivých školách. Technická olympiáda bola nielen súťaž na podporu záujmu mladých ľudí o techniku, ale aj systém skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho systému a vytvárania príležitostí pre talentovaných a zručných žiakov. Organizovanie Technickej olympiády je aj súčasťou náboru žiakov do študijných a učebných odborov odborných škôl, kde môžu vidieť vybavenie školy a dielní a prakticky si odskúšať prácu na konkrétnej úlohe v odbornej učebni. Na praktických úlohách si žiaci vyskúšali svoju zručnosť. Súčasťou Technickej olympiády bola aj prehliadka školských a dielenských priestorov. Pre mnohých žiakov najmä mladších ročníkov to bolo prvé stretnutie so strednou odbornou školou. Zapojili sme asi 80 žiakov spoločne s ich pedagógmi a pedagógmi Spojenej škole v Martine.
      
      
      
      
      

      

     Technická olympiáda.pdf

     Metodický pokyn - 7. ročník 2016/2017.pdf