• Nadpis

    • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vznikol 1. septembra 2008 ako súčasť zmien vo vzdelávacom systéme, ktoré zaviedol nový školský zákon na Slovensku.

     Medzi základné úlohy NÚCEM patrí:

     • zabezpečovanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
     • zabezpečenie externého testovania žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl SR,
     • zabezpečovanie medzinárodných meraní podľa programov, do ktorých sa Slovenská republika zapája v súlade s ich pravidlami.

     Odkaz na informácie o Maturite

      

    • Kontakty

      • Adresa
      • Žehrianska 9
       Bratislava 5
       851 07
      • Email
      • info@nucem.sk
      • Web
      • www.nucem.sk