• Zvonenie

    • Teoretické vyučovanie               

                                                                          
     1. hodina        07,30  - 08,15                                 
     2. hodina        08,20  - 09,05                                 
     3. hodina        09,10  - 09,55                                
     4. hodina        10,15  - 11,00                                
     5. hodina        11,10  - 11,55                                
     6. hodina        12,25  - 13,10                                
     7. hodina        13,15  - 14,00
     8. hodina        14,05  - 14,50

     Odborný výcvik

      
     Dopoludnia                                        Prestávka
     1. a 2. ročník   7:00 - 13:00                8:45 - 9:00       11:20 - 11:50
     3. a 4. ročník   7:00 - 14:00
      
      
     Popoludní
     1. a 2. ročník   13:00 - 19:00
     3. a 4. ročník   13:00 - 20:00