Aktivity na našej škole

Kurz záchrany života

Dňa 18. januára 2019 sa žiaci 3.C triedy spolu s majstrami odbornej výchovy Mgr. Drbiakovej a Mgr. Šima zúčastnili v rámci vyučovania na lekárskej fakulte v Martine kurzu prvej pomoci.

Žiaci mali možnosť vyskúšať si resuscitáciu na pripravenej figuríne. Súčasťou kurzu bola aj prednáška a exkurzia v priestoroch fakulty. Žiaci mali taktiež možnosť vyskúšať si laparoskopickú operáciu, čo nebolo jednoduché a na ďalšej figuríne im pracovníci fakulty ukázali, ako sa prejavujú jednotlivé choroby srdca. V závere vyučovania všetci žiaci po dobu jednej minúty poskytovali resuscitáciu figuríne, čo bolo následne vyhodnotené a na základe dosiahnutých výsledkov boli ohodnotení. Priemerná úspešnosť bola 90%.
Ďakujeme pracovníkom fakulty najmä prof. Mudr. Jane Plevkovej, PhD za priateľský prístup a veríme, že táto skúsenosť žiakom niekedy pomôže zachrániť ľudský život.
 
 
Mgr. Katarína Drbiaková

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria