Aktivity na našej škole

Na literárnej hodine v Turčianskej knižnici

Dňa 5.12.2018 kroky našich študentov  4.P a 4.C triedy viedli do Turčianskej knižnice

na netradičnú hodinu  s témou Poppoézia a Jozef Urban. Pripravila nám ju Mgr. Zorka Kalmanová v hudobnom oddelení.

Populárni speváci začali zhudobňovať texty básnikov a básnici zasa  tvoriť básne určené priamo na zhudobnenie. Najkvalitnejšie piesňové texty sa približujú umeleckej úrovni poézie – dá sa teda hovoriť o spievanej poézii – o poppoézii.

Najvýraznejšími osobnosťami textárskej tvorby v uplynulých desaťročiach boli: Kamil Peteraj, Boris Filan, Jozef Urban a ďalší. Zaslúžili sa o výrazné zlepšenie kvality slovenských textov a o vznik modernej poppoézie.

Jozef Urban - slovenský básnik a textár, predstaviteľ mladej generácie básnikov. Využil vplyvy poézie amerických beatnikov, zaradil sa k „rockovej“ básnickej generácii. Počas svojej textárskej kariéry spolupracoval s mnohými interpretmi (B. Dubasová, M. Žbirka, T.Palonder, V. Patejdl) a skupinami (Money Factor, Elán). Všetky jeho piesňové texty sú v zbierke Voda, čo nás drží nad vodou, ktorá vyšla po jeho smrti – zomrel ako 35-ročný pri autonehode.

Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí z jeho života a tvorby, pracovali sme s textami a počúvali ich v zhudobnenej forme. Ďalej mali žiaci možnosť vyjadriť svoj názor, vedieť si ho obhájiť a formulovať vlastné myšlienky. Aktívne pracovali s danými úlohami a odpovedali na otázky pracovníčky knižnice.

Hodina  sa nám všetkým veľmi páčila a odchádzali sme s príjemnými pocitmi a  doznieva- júcimi tónmi pekných piesní.

PaedDr. Eva Franková

FOTOGALÉRIA

Zoznam článkov

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria