• Grafické systémy

    • Rozvojový projekt grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave

      

     2016 - SW INTYS

     Názov projektu:

     Simulácie technológií obrábania.

     Koordinátor projektu: 

     Ing. Peter Šidlo

      

     Cieľ projektu:

     1. Zabezpečenie kvalitnej výučby technológie obrábania, konkrétne sústruženia, frézovania a programovania robotov.
     2. Implementácia do školského vzdelávacieho programu v predmete strojárska technológia na základe požiadaviek trhu práce.
     3. Vytvorenie učebných materiálov pre žiakov.
     4. Zaobstaranie software – sady simulačných SW INTYS pre výučbu a praktické cvičenia v predmete strojárska technológia.
     5. Školenie poverených pedagogických zamestnancov.

      

     Ukážka učebných textov: Učebný text.pdf


     2015 - Multisim NI a Lab VIEW 

     Názov projektu:
     Modernizácia softvérového vybavenia pre výučbu grafických systémov v elektrotechnických odboroch v Spojenej škole v Martine.
      
     Grafický systém:
      
     NI LabVIEW (NI Academic Site License - LabVIEW) je moderný grafický programovací nástroj pre aplikácie v meraní, priemysle, elektronike a ďalších technických a vedných oblastiach, ktorý sa stáva stále populárnejším nie len vo svete, ale aj v našom regióne. Dnes je možné pomocou LabVIEW programovať aplikácie využívajúce systémy reálneho času, programovať obvody hradlových polí  pre rýchle spracovanie signálov a riadenie. Výslednú aplikáciu je možné nasadiť na celú radu cieľových platforiem – od integrovaných kontrolérov až po meracie prístroje disponujúce stovkami kanálov.
      
     NI MultiSIM (NI Academic Site License – Multisim) je v súčasnosti priemyselným štandardom v triede SPICE simulácií. Predstavuje základ pre  výučbu návrhu elektrotechnických obvodov, prototypov a testovania elektrických obvodov.

      


     2014 - Solid Works

     Názov projektu:
     Inovatívne metódy vo výučbe technickej dokumentácie pomocou grafického systému.
      
     Grafický systém:
     —konštrukčný CAD softvér
     —SolidWorks 2014
     —školská licencia – 20ks
     podpora – 2 roky
      

     2012 - Solid Works

     Názov projektu:
     Inovatívne metódy vo výučbe technickej dokumentácie pomocou grafického systému.
      
     Grafický systém:
     —konštrukčný CAD softvér
     —SolidWorks 2012
     —školská licencia – 20ks
     podpora – 2 roky