• Predmetové komisie

  • Všeobecno-vzdelávacie predmety

      Slovenský jazyk a literatúra

      Spoločenskovedné predmety

      Cudzie jazyky

      Prírodovedné predmety

      Telesná a športová výchova

   Odborné predmety

      Odborné strojárske predmety

      Odborné elektrotechnické predmety

      Informatika 

  • Cudzie jazyky
   • Cudzie jazyky

   • 16.12.2019 13:13
   • Vedúci PK: RNDr. Marta Somorová
    Miestnosť: 203
    Telefón: 043/400 11 53
    E-mail: ssmt@vuczilina.sk
   • Členovia predmetovej komisie

       Mgr. Barbora Kačková - Anglický jazyk

       Mgr. Andrea Fabrová - Anglický jazyk

       Mgr. Denisa Bučkuliaková - Nemecký jazyk

       Ing. Miroslav Glonek - Anglický jazyk

       Ing. Tatiana Sarnovská - Anglický jazyk

       Ing. Mária Calíková - Anglický jazyk, Ruský jazyk

     

    Predmety

       Anglický jazyk

       Nemecký jazyk

       Ruský jazyk

   • Naspäť na zoznam článkov