• Predmetové komisie

  • Všeobecno-vzdelávacie predmety

      Slovenský jazyk a literatúra

      Spoločenskovedné predmety

      Cudzie jazyky

      Prírodovedné predmety

      Telesná a športová výchova

   Odborné predmety

      Odborné strojárske predmety

      Odborné elektrotechnické predmety

      Informatika 

  • Odborné elektrotechnické predmety
   • Odborné elektrotechnické predmety

   • 12.04.2019 08:24
   • Vedúci PK: Ing. Anton Mäčko
    Miestnosť: 409
    Email: ssmt@vuczilina.sk
    Telefón: 043/400 11 56
   • Členovia predmetovej komisie

       Mgr. Miroslav Kyzek

       Ing. Pavel Gurecký

       Ing. Ľudovít Stredák

       Mgr. Eva Baková

       Mgr. Alena Hanusková

     

    Predmety

       Autoelektronika

       Autoelektrotechnika

       Základy automobilovej elektrotechniky

       Základy elektrotechniky

       Základy elektroniky

       Číslicová technika

       Elektrické merania

       Merania v automatizačnej technike

       Elektrické stroje a prístroje

       Elektrické zariadenia

       Elektronika

       Elektrotechnika

       Elektrotechnológia

       Grafické systémy v automatizačnej technike

       Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

       Riadiace systémy

       Základy automatického riadenia

       Priemyselná elektronika

       Rozvod a využitie elektrickej energie

       Využitie elektrickej energie

       Technológia 

   • Naspäť na zoznam článkov