• Predmetové komisie

  • Všeobecno-vzdelávacie predmety

      Slovenský jazyk a literatúra a spoločenskovedné predmety

      Cudzie jazyky

      Prírodovedné predmety a informatika

      Telesná a športová výchova

   Odborné predmety

      Odborné predmety

      Elektroodbory

      Ekonomické predmety 

  • Elektroodbory
   • Elektroodbory

   • 03.10.2023 14:40
   • Vedúci PK: Mgr. Peter Šimo
    Miestnosť: OV
    Email: ssmt@vuczilina.sk
    Telefón:  
   • Členovia predmetovej komisie

       Ing. Pavel Gurecký

       Ing. Karol Majchrák

       Ing. Štefan Oravkin

       Mgr. Rastislav Gavurník

       Mgr. Alena Hanusková

     

    Predmety

       Autoelektronika

       Autoelektrotechnika

       Základy automobilovej elektrotechniky

       Základy elektrotechniky

       Základy elektroniky

       Číslicová technika

       Elektrické merania

       Merania v automatizačnej technike

       Elektrické stroje a prístroje

       Elektrické zariadenia

       Elektronika

       Elektrotechnika

       Elektrotechnológia

       Grafické systémy v automatizačnej technike

       Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

       Riadiace systémy

       Základy automatického riadenia

       Priemyselná elektronika

       Rozvod a využitie elektrickej energie

       Využitie elektrickej energie

       Technológia 

   • Naspäť na zoznam článkov