• Predmetové komisie

  • Všeobecno-vzdelávacie predmety

      Slovenský jazyk a literatúra

      Spoločenskovedné predmety

      Cudzie jazyky

      Prírodovedné predmety

      Telesná a športová výchova

   Odborné predmety

      Odborné strojárske predmety

      Odborné elektrotechnické predmety

      Informatika 

  • Odborné strojárske predmety
   • Odborné strojárske predmety

   • 16.12.2019 13:12
   • Vedúci PK: Ing. Ľubomír Baka
    Miestnosť: 409
    Email: ssmt@vuczilina.sk
    Telefón: 043 400 11 56
   • Členovia predmetovej komisie

       Ing. Iveta Bujňáková

       Ing. Peter Šidlo

       Ing. Magdaléna Litvajová

       Ing. Ľubomír Plica

       Ing. Juraj Valašek

       p. Ľubomír Štrba

     

    Predmety

       Automatizácia obrábacích strojov

       Programovanie automatizačných zariadení

       Programovanie CNC strojov

       Programovanie strojov a zariadení

       Automobily

       Diagnostika a opravy automobilov

       Aplikovaná informatika

       Grafické systémy

       Meranie

       Kontrola a meranie

       Technické meranie

       Materiály

       Nástrojárska technológia

       Strojárska technológia

       Technológia montáže

       Technológia

       Technológia opráv

       Požiarna technika

       Požiarna taktika a prevencia

       Stroje a zariadenia

       Strojníctvo

       Technické kreslenie

       Výroba a montáž

       Základy strojárstva

   • Naspäť na zoznam článkov