• Predmetové komisie

  • Všeobecno-vzdelávacie predmety

      Slovenský jazyk a literatúra a spoločenskovedné predmety

      Cudzie jazyky

      Prírodovedné predmety a informatika

      Telesná a športová výchova

   Odborné predmety

      Odborné predmety

      Elektroodbory

      Ekonomické predmety 

  • Odborné predmety
   • Odborné predmety

   • 03.10.2023 14:39
   • Vedúci PK: Ing. Juraj Valašek
    Miestnosť: 13
    Email: ssmt@vuczilina.sk
    Telefón: 043 400 11 70
   • Členovia predmetovej komisie

       Ing. Iveta Bujňáková

       Ing. Peter Šidlo

       Ing. Magdaléna Litvajová

       Ing. Radoslav Rešetár

       Ing. Ľubomír Baka

       p. Ľubomír Štrba

       Ing. Tomáš Klain

       Ing. Maroš Ondreják

     

    Predmety

       Automatizácia obrábacích strojov

       Programovanie automatizačných zariadení

       Programovanie CNC strojov

       Programovanie strojov a zariadení

       Automobily

       Diagnostika a opravy automobilov

       Aplikovaná informatika

       Grafické systémy

       Meranie

       Kontrola a meranie

       Technické meranie

       Materiály

       Nástrojárska technológia

       Strojárska technológia

       Technológia montáže

       Technológia

       Technológia opráv

       Požiarna technika

       Požiarna taktika a prevencia

       Stroje a zariadenia

       Strojníctvo

       Technické kreslenie

       Výroba a montáž

       Základy strojárstva

   • Naspäť na zoznam článkov