• Prečo vstúpiť do duálneho vzdelávania s nami?

    • Škola
    • Moderná škola a profesionálny pedagogický zbor.

    • Spolupráca
    • Dlhoročné nadštandardné vzťahy so zamestnávateľmi.

    • Zamestnávatelia
    • Technologicky vyspelé firmy s dlhoročnými tradíciami.

    • Zamestnávateľ a škola

    • Ak zamestnávateľ získa osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, prerokuje so Spojenou školou spôsob a podmienky uskutočňovania praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.

     Ak sa zamestnávateľ a Spojená škola dohodnú, uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní. Zamestnávateľ a Spojená škola môžu uzatvoriť viacero zmlúv o duálnom vzdelávaní s rôznymi partnermi.

     Záujem zamestnávateľov o naše odbory v školskom roku 2024/2025 nájdete pri jednotlivých firmách v Informačnom plagáte pre duálne vzdelávanie). V prípade záujmu o duálne vzdelávanie sa môžete informovať priamo u zamestnávateľov:

      

     Plagát - ponuka odborov a záujem zamestnávateľov 2024/2025.pdf

      

      

  •