Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva o prevode majetku ŽSK bezoplatne s DPH 09.12.2016 SOŠ drevárska a stavebná riediteľ
Zmluva zmluva o prevode správy ŽSK bezodplatne s DPH 21.02.2017 SOŠ drevárska a stavebná riaditelia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5/2018 Stavebné práce v priestoroch budovy SŠ Martin PHZ16 200.00-16132.92 bez DPH 04.04.2018 20.04.2018 30.08.2018 17.05.2018 IT data & Stav, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 05/2016 Vybudovanie prístupového chodníka pre žiakov II. etapa 9 989.26 bez DPH 19.05.2016 25.05.2016 11.07.2016 13.06.2016 Ing. Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva č. 16/05/2016 výstavba chodníka 9 989.26 bez DPH 17.06.2016 OIMa Net Stav Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2015 Vybudovanie prístupového chodníka pre žiakov 9 464.45 bez DPH 18.06.2015 26.06.2015 17.07.2015 16.07.2015 Ing. Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 08/2014 Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v Spojenej škole Martin a rybníky Mošovce. 990.- bez DPH 18.03.2014 20.03.2014 31.03.2014 18.04.2014 ENESYS s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 06/2015 Krmivo pre ryby 9860.- bez DPH 03.03.2015 23.02.2015 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02/2015 Krmivo pre ryby 9860.- bez DPH 15.01.2015 21.01.2015 16.02.2015 15.01.2015 Ing. Ján Thomka UNI.TH Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 01/A-2017 Prehliadky a školenia prac. vyhradených technických zariadení 980.- bez DPH 31.01.2017 Ing. Ľubomír Glejtek REVIMONT-DG Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ
Zmluva C1-0335-BB telekom. operátor- strecha 95000sk s DPH 27.07.2012 Orange Slovensko a.s. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 26/2018- Z22/2018 nebytový priestor-kanc. 949/rok s DPH 08.11.2018 MultiverzumM, s.r.o. Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin
Zmluva 01/2014 zmluva o dielo- okná 65 449,45 s DPH 23.01.2014 PANORAMA SLOVAKIA Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12/2018 Stavebné úpravy okenných výplní - budova školy a dielní 62 590,00 bez DPH 26.06.2018 11.07.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva 12/2018 - b22/2018 Stavebné úpravy okenných výplní - budova školy a dielní 62 580,00 bez DPH 30.07.2018 ALLNET,s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Zmluva 565/2017/EU Rekonštrukcia automatickej regulácie ÚK v objektoch SŠ Martin 33 060,00 bez DPH 12.09.2017 EUROS spol. s r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2017 Rekonštrukcia automatickej regulácie ÚK v objektoch SŠ Martin 33 060,00 bez DPH 02.08.2017 18.08.2017 11.09.2017 04.09.2017 EUROS spol. s r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 1/2017/TU Oprava hlavného transformátora VN 29 780,06 bez DPH 27.09.2017 ELBEK, s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 09/2017 Oprava hlavného transformátora VN 29 780,06 bez DPH 01.08.2017 18.08.2017 11.09.2017 04.09.2017 ELBEK, s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 18/2018 Sústruh na obrábanie kovových obrobkov 25 382,00 bez DPH 23.10.2018 08.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
zobrazené záznamy: 1-20/544