Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva o prevode majetku ŽSK bezoplatne s DPH 09.12.2016 SOŠ drevárska a stavebná riediteľ
Zmluva zmluva o prevode správy ŽSK bezodplatne s DPH 21.02.2017 SOŠ drevárska a stavebná riaditelia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5/2018 Stavebné práce v priestoroch budovy SŠ Martin PHZ16 200.00-16132.92 bez DPH 04.04.2018 20.04.2018 30.08.2018 17.05.2018 IT data & Stav, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 05/2016 Vybudovanie prístupového chodníka pre žiakov II. etapa 9 989.26 bez DPH 19.05.2016 25.05.2016 11.07.2016 13.06.2016 Ing. Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva č. 16/05/2016 výstavba chodníka 9 989.26 bez DPH 17.06.2016 OIMa Net Stav Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2015 Vybudovanie prístupového chodníka pre žiakov 9 464.45 bez DPH 18.06.2015 26.06.2015 17.07.2015 16.07.2015 Ing. Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 08/2014 Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v Spojenej škole Martin a rybníky Mošovce. 990.- bez DPH 18.03.2014 20.03.2014 31.03.2014 18.04.2014 ENESYS s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 06/2015 Krmivo pre ryby 9860.- bez DPH 03.03.2015 23.02.2015 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02/2015 Krmivo pre ryby 9860.- bez DPH 15.01.2015 21.01.2015 16.02.2015 15.01.2015 Ing. Ján Thomka UNI.TH Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 01/A-2017 Prehliadky a školenia prac. vyhradených technických zariadení 980.- bez DPH 31.01.2017 Ing. Ľubomír Glejtek REVIMONT-DG Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ
Zmluva C1-0335-BB telekom. operátor- strecha 95000sk s DPH 27.07.2012 Orange Slovensko a.s. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 29/2019 Z21/2019 nebytový priestor-kanc. 949/rok s DPH 20.01.2020 MultiverzumM, s.r.o. Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin
Objednávka 08/2014 Odborné prehliadky a odborné skúšky 930.- bez DPH Objednávka č.10 31.03.2014 ENESYS s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin p. Branislav Vandlík Energetik
Objednávka 12 (19/2018) + zápisnica Zváracie zdroje 8 461.10 bez DPH 12 26.11.2018 Elektro plus, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Milan Žingor hlavný majster ÚPV
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2018 Stolové počítače 18+1 ks 8 451.00 bez DPH 15.02.2018 26.02.2018 04.04.2018 20.03.2018 P.A.N., spol. s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/01/2014 Výmena PVC v 3 učebniach SŠ 8 300.00 bez DPH 10.01.2014 14.01.2014 21.02.2014 10.02.2014 Ing.Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Objednávka 12/2015 Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7564.- bez DPH 12/2015 09.11.2015 CK MAGURA, s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12/2015 Lyžiarsky výcvik pre 62 žiakov 7564.- bez DPH 15.10.2015 21.10.2015 2,3/2016 11.11.2015 CK MAGURA, s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 02/2014 Kúpna zmluva krmivo pre ryby 7525.- bez DPH 24.02.2014 Ing.Ján Thomka - UNI.TH Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15/2015 Oprava havarijneho stavu strechy Mošovce 6 139.60 bez DPH 03.12.2015 11.12.2015 29.01.2016 28.01.2016 Dušan Lizák Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
zobrazené záznamy: 1-20/657