Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 13/2019/Mč Modul na reguláciu ÚK 1 ks 451,00 bez DPH 12.11.2019 Bohuslav Burger (Merekon) Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie
Zmluva 6/2018 - č.B 09/2018 Plastové okná - internát 7 ks 5 916,00 bez DPH 24.04.2018 ALLNET,s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ
Objednávka 11/2018 Školský nábytok 4 424,50 bez DPH 06.07.2018 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa
Zmluva 02/2018/Vy Zabezpečenie prev. a komplexnej starostlivosti o výťahové zariadenia 996,00 bez DPH 29.06.2018 VYTES, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Objednávka 9/2018 Pracovné odevy pre študentov SŠ 1 809.20 bez DPH č.9 06.06.2018 SCHIPRO SK, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Slavomír Bella zástupca riaditeľa
Zmluva 14/2017 - č.5/06/2018 Výstavba chodníka III.etapa 21 279,79 bez DPH 06.06.2018 P&M CONSTRUCT, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Zmluva 7/2018 - č. 162911/01/2018 Technicke plyny bez DPH 24.04.2018 Messer Tatragas, spol, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ
Zmluva 5/2018 - č.15/05/2018 Stavebné práce v priestoroch budovy SŠ Martin 16 132,92 bez DPH 17.05.2018 IT data & Stav, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ
Faktúra Faktúry Marec 2018 energie, služby, materiál s DPH 31.03.2018 rozny Spojená škola rozne 30.04.2018
Faktúra Faktúry Február 2018 energie, služby, materiál s DPH 28.02.2018 rozny Spojená škola rozne rozne 28.03.2018
Faktúra Faktúry Január 2018 energie, služby, materiál s DPH 31.01.2018 rozny Spojená škola rozne 28.02.2018
Objednávka OVSm/5/2018 Náplne do tlačiarní bez DPH OVSm/5/2018 07.05.2018 P.A.N., spol. s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Alena Smejkalová MTZ-nákup
Zmluva 2018 bezodplatný prevod majetku 5 994.00 s DPH 22.03.2018 Gymnázium V.P.Tótha Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy
Objednávka OVSm/2/2018 Železo a železné polotovary pre potreby dielne a zváračskej školy bez DPH 28.03.2018 Peter Puček ml. TECHNOKOV Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Alena Smejkalová MTZ-nákup
Zmluva 12/2018 - b22/2018 Stavebné úpravy okenných výplní - budova školy a dielní 62 580,00 bez DPH 30.07.2018 ALLNET,s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Objednávka OVSm/3/2018 Materiál pre potreby zváračskej školy bez DPH 28.03.2018 Kjellberg Trading s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Zdenko Petrík MOV
Objednávka 4/2018 Stoly a stoličky na vybavenie učební 1 986,00 bez DPH 20.03.2018 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa
Objednávka 3/2018 Stolové počítače 18+1 ks 8 451,00 bez DPH 20.03.2018 P.A.N., spol. s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa
Faktúra Faktúry december 2017 materiál, energie, služby s DPH 31.12.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 23.01.2018
Faktúra Faktúry November 2017 materiál, energie, služby s DPH 30.11.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 22.12.2017
zobrazené záznamy: 1-20/544