Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Faktúry Január 2018 energie, služby, materiál s DPH 31.01.2018 rozny Spojená škola rozne 28.02.2018
Faktúra Faktúry Júl 2019 energie materiál služby s DPH 31.07.2019 rozny Spojená škola 28.08.2019
Faktúra Faktúry Okóber 2019 energie materiál služby s DPH 31.10.2019 rozny Spojená škola rozne 30.11.2019
Faktúra Faktúry September 2019 materiál, energie, služby s DPH 30.09.2019 rozny Spojená škola 30.10.2019
Faktúra april2016 faktúry za apríl 2016 s DPH 18.05.2016
Faktúra máj 2016 faktúry za máj 2016 s DPH 22.06.2016
Faktúra jún 2016 faktúry za jún 2016 s DPH 07.07.2016
Faktúra Faktúry Február 2018 energie, služby, materiál s DPH 28.02.2018 rozny Spojená škola rozne rozne 28.03.2018
Faktúra Faktúry jún 2019 energie materiál služby s DPH 30.06.2019 rozny Spojená škola rozne 22.07.2019
Faktúra október 2015 faktury za október 2015 s DPH 03.11.2015
Faktúra Faktúry máj 2019 materiál, energie, služby s DPH 30.05.2019 rozny Spojená škola rozne 28.06.2019
Faktúra Faktúry apríl 2019 materiál, energie, služby s DPH 30.04.2019 rozny Spojená škola rozne rozne 30.05.2019
Faktúra uhradené do 26.1.2017 od 7117001 do 71117012 materiál ,energie s DPH 08.01.2017 rozne Spojená škola rozne rozne 26.01.2017
Faktúra 7117013-71117040 METERIáL ENERGIE s DPH 02.02.2017 15.02.2017
Faktúra 7117041 - 7117072 energie materiál služby s DPH 12.02.2017 rozne Spojená škola rozne 22.02.2017
Faktúra 7117073 - 7117082 strava + materiál s DPH 10.03.2017 rozny Spojená škola rozne rozne 10.03.2017
Faktúra november 2015 faktury za november 2015 s DPH 10.12.2015
Faktúra september 2015 faktury za septeber 2015 s DPH 20.10.2015
Faktúra 7117087 - 7117103 energie materiál služby s DPH 20.03.2017 rozny Spojená škola rozne rozne 20.03.2017
Faktúra február 2015 faktúry za február 2015 s DPH 27.02.2015
zobrazené záznamy: 1-20/664