Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Faktúry marec 2019 materiál, energie, služby s DPH 31.03.2019 rozny Spojená škola rozne rozne 29.04.2019
Faktúra november 2015 faktury za november 2015 s DPH 10.12.2015
Faktúra Faktúry Apríl 2018 energie materiál služby s DPH 30.04.2018 rozny Spojená škola rozne 31.05.2018
Faktúra Faktúry jún 2019 energie materiál služby s DPH 30.06.2019 rozny Spojená škola rozne 22.07.2019
Faktúra Faktúry Marec 2018 energie, služby, materiál s DPH 31.03.2018 rozny Spojená škola rozne 30.04.2018
Faktúra Faktúry Február 2018 energie, služby, materiál s DPH 28.02.2018 rozny Spojená škola rozne rozne 28.03.2018
Faktúra Faktúry Júl 2019 energie materiál služby s DPH 31.07.2019 rozny Spojená škola 28.08.2019
Faktúra Faktúry Január 2018 energie, služby, materiál s DPH 31.01.2018 rozny Spojená škola rozne 28.02.2018
Faktúra október 2015 faktury za október 2015 s DPH 03.11.2015
Faktúra Faktúry jún 2018 energie materiál služby s DPH 30.06.2018 rozne Spojená škola rozne rozne 31.07.2018
Faktúra september 2015 faktury za septeber 2015 s DPH 20.10.2015
Faktúra august 2015 faktury za august 2015 s DPH 15.09.2015
Faktúra január 2015 faktúry za január 2015 s DPH 30.01.2015
Faktúra Faktúry december 2017 materiál, energie, služby s DPH 31.12.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 23.01.2018
Faktúra Faktúry Október 2017 materiál, energie, služby s DPH 31.10.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 23.11.2017
Faktúra Faktúry September 2017 materiál, energie, služby s DPH 30.09.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 25.10.2017
Faktúra uhradené do 26.1.2017 od 7117001 do 71117012 materiál ,energie s DPH 08.01.2017 rozne Spojená škola rozne rozne 26.01.2017
Faktúra Faktúry Máj 2018 energie materiál služby s DPH 31.05.2018 rozny Spojená škola rozne 30.06.2018
Faktúra Faktúry máj 2019 materiál, energie, služby s DPH 30.05.2019 rozny Spojená škola rozne 28.06.2019
Faktúra 7117041 - 7117072 energie materiál služby s DPH 12.02.2017 rozne Spojená škola rozne 22.02.2017
zobrazené záznamy: 1-20/544