Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 23/2017 Prenajať nebytové priestory č.23/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z23/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z23/2017 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva 08/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 8 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 07/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 7 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 06/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 6 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 05/2017 Zámer prenajať autocvičisko asfaltová plocha- časť B o výmere 855m2, verejná obchodná súťaž 05 s DPH 01.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 04/2017 Zamer prenajat autocvičisko asfaltová plocha – časť A o výmere 855 m2, verejná ochodná súťaž 04 s DPH 01.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 02/2017 Zamer prenajat výdajňu stravy s bufetom 02 verejná obchodná súťaž s DPH 01.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z24/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z24/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva 11/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 11 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva č.001/2012 ev.č.0220120225 č-2 dodatok komun. operátor s DPH 24.11.2016 Spojená škola Martin Spojená škola Martin Mgr. Jozef zanovit, riaditeľ školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z25/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z25/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 02 s DPH 13.01.2017 30.01.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 1 s DPH 13.01.2017 30.01.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z26/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z26/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z27/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z27/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva 0.09/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 9 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 12/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 12 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 35/2016 Zamer prenajat nebytove priestory 35 s DPH 09.12.2016 27.12.2016 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 10/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 10 s DPH 21.04.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
zobrazené záznamy: 1-20/527