Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/01/2014 Výmena PVC v 3 učebniach SŠ 8 300.00 bez DPH 10.01.2014 14.01.2014 21.02.2014 10.02.2014 Ing.Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 33/2019Z25/2019 prenájom časť strechy 3 256.00 s DPH 22.01.2020 02 Slovakia s.r.o. Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin
Faktúra Faktúry November 2017 materiál, energie, služby s DPH 30.11.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 22.12.2017
Faktúra Faktúry Október 2017 materiál, energie, služby s DPH 31.10.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 23.11.2017
Faktúra Faktúry September 2017 materiál, energie, služby s DPH 30.09.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 25.10.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2018 Stolové počítače 18+1 ks 8 451.00 bez DPH 15.02.2018 26.02.2018 04.04.2018 20.03.2018 P.A.N., spol. s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4/2018 Stoly a stoličky na vybavenie učební 1 986,00 bez DPH 15.02.2018 26.02.2018 09.04.2018 20.03.2018 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2018 Železo a železné polotovary pre potreby dielne a zváračskej školy 4 900.00 bez DPH 15.02.2018 26.02.2018 09.04.2018 28.03.2018 Peter Puček ml. TECHNOKOV Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2018 Materiál pre potreby zváračskej školy 3 900.00 bez DPH 15.02.2018 26.02.2018 09.04.2018 28.03.2018 Kjellberg Trading s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z02/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z02/2018 s DPH 09.02.2018 26.02.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z01/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z01/2018 s DPH 09.02.2018 26.02.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva 29/2019 Z21/2019 nebytový priestor-kanc. 949/rok s DPH 20.01.2020 MultiverzumM, s.r.o. Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin
Zmluva 33/2017 20.12.2017 240,00 s DPH 20.12.2017 p. Dušan Ficek Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6/2018 Plastové okná - internát 7 ks 5 916,00 bez DPH 09.03.2018 26.03.2018 20.06.2018 24.04.2018 ALLNET,s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17/2017 Servis plastových okien 4 334,10 bez DPH 08.12.2017 18.12.2017 22.01.2018 16.01.2018 ALLNET media, s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 35/2017 Prenájom nebytových priestorov č. 35/2017 s DPH 01.12.2017 18.12.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 34/2017 Prenájom nebytových priestorov č. 34/2017 s DPH 01.12.2017 18.12.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 33/2017 Prenájom nebytových priestorov č. 33/2017 s DPH 01.12.2017 18.12.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 32/2017 Prenájom nebytových priestorov č. 32/2017 s DPH 01.12.2017 18.12.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 31/2017 Prenájom nebytových priestorov č. 31/2017 s DPH 01.12.2017 18.12.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
zobrazené záznamy: 1-20/657