Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 13/2019/Mč Modul na reguláciu ÚK 1 ks 451,00 bez DPH 12.11.2019 Bohuslav Burger (Merekon) Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin p. Štefan Mičian technické oddelenie
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z15/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z15/2018 s DPH 06.07.2018 23.07.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17/2018 Výmena plastových okien 27 000.00 bez DPH 04.10.2018 19.10.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Faktúra Faktúry jún 2018 energie materiál služby s DPH 30.06.2018 rozne Spojená škola rozne rozne 31.07.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16/2018 Meracie prístroje pre elektrotechnické laboratórium 2 270,00 bez DPH 18.09.2018 27.09.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva Dodatok k zmluve č. 02/2018/VY 69,00 bez DPH 06.09.2018 VYTES, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z19/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z19/2018 s DPH 07.09.2018 24.09.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z18/2018 Prenájom nebytových priestorov č.Z18/2018 s DPH 07.09.2018 24.09.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Objednávka 14/2018 Meradlá pre strojárov 1 941.25 bez DPH 27.08.2018 KINEXCZ Slovakia s.r.o Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa
Faktúra Faktúry Máj 2018 energie materiál služby s DPH 31.05.2018 rozny Spojená škola rozne 30.06.2018
Faktúra Faktúry Apríl 2018 energie materiál služby s DPH 30.04.2018 rozny Spojená škola rozne 31.05.2018
Zmluva 12/2018 - b22/2018 Stavebné úpravy okenných výplní - budova školy a dielní 62 580,00 bez DPH 30.07.2018 ALLNET,s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Zmluva 12/2019 z08/2019 nebytový priestor-kanc. 3 500.00 s DPH 23.07.2019 Slovak Telekom a.s. Spojená škola, Čsl.arm. 24, 036 01 Martin
Objednávka 11/2018 Školský nábytok 4 424,50 bez DPH 06.07.2018 Ing. Rudolf Mudrík - OFFER Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin Mgr. Dušan Hanula zástupca riaditeľa
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z16/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z16/2018 s DPH 06.07.2018 23.07.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z14/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z14/2018 s DPH 06.07.2018 23.07.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z20/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z20/2018 s DPH 19.10.2018 05.11.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z13/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z13/2018 s DPH 06.07.2018 23.07.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z12/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z12/2018 s DPH 06.07.2018 23.07.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva 02/2018/Vy Zabezpečenie prev. a komplexnej starostlivosti o výťahové zariadenia 996,00 bez DPH 29.06.2018 VYTES, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/544