Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 2018 bezodplatný prevod majetku 5 994.00 s DPH 22.03.2018 Gymnázium V.P.Tótha Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy
Zmluva Návrh zmluvy o dodávke plynu s DPH 22.09.2014
VO: Súhrnná správa 02/2014 Za 2.štvrťrok 2014 s DPH 01.07.2014
Zmluva o prevode správy majetku - traktorový príves 0,00 s DPH 28.10.2016 SOŠ lesnícka a drevárska j.D.Matejovie Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ
VO: Súhrnná správa 01/01/2014 I.štvťrok 2014 s DPH 25.04.2014
Faktúra jún 2014 faktury za jún s DPH 30.06.2014
Zmluva a Kúpna zmluva 1 184,89 s DPH 17.01.2017 Ján Čierny
Zmluva zmluva o prevode správy ŽSK bezodplatne s DPH 21.02.2017 SOŠ drevárska a stavebná riaditelia
Zmluva o prevode majetku ŽSK bezoplatne s DPH 09.12.2016 SOŠ drevárska a stavebná riediteľ
Faktúra november 2015 faktury za november 2015 s DPH 10.12.2015
Faktúra október 2015 faktury za október 2015 s DPH 03.11.2015
Faktúra september 2015 faktury za septeber 2015 s DPH 20.10.2015
Faktúra august 2015 faktury za august 2015 s DPH 15.09.2015
Faktúra 7117013-71117040 METERIáL ENERGIE s DPH 02.02.2017 15.02.2017
Faktúra jul2015 faktury za jul2015 s DPH 07.08.2015
Faktúra april2016 faktúry za apríl 2016 s DPH 18.05.2016
Faktúra február 2014 faktury za február s DPH 03.03.2014
Zmluva o prevode správy majetku - hnuteľný majetok 5 775,65 s DPH 20.11.2017 SOŠ Dopravná, Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy
Zmluva o prevode správy majetku - hnuteľný majetok 1 388,75 s DPH 20.11.2017 Centrum sociálnych služieb EDEN Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 03/2014 Súrnná správa VO za III.štvrťrok 2014 s DPH 02.10.2014
zobrazené záznamy: 1-20/544