Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra február 2015 faktúry za február 2015 s DPH 27.02.2015
VO: Súhrnná správa 03/2014 Súrnná správa VO za III.štvrťrok 2014 s DPH 02.10.2014
Zmluva Protokol k Zmluve o zverejnení majetku 1135 - rekonštrukciaroje s DPH 13.12.2019
Zmluva o prevode majetku ŽSK bezoplatne s DPH 09.12.2016 SOŠ drevárska a stavebná riediteľ
Zmluva zmluva o prevode správy ŽSK bezodplatne s DPH 21.02.2017 SOŠ drevárska a stavebná riaditelia
Faktúra 7117013-71117040 METERIáL ENERGIE s DPH 02.02.2017 15.02.2017
Zmluva b2-2020 Dohoda o spolupráci bez DPH 06.02.2020 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
VO: Súhrnná správa 01/01/2014 I.štvťrok 2014 s DPH 25.04.2014
VO: Súhrnná správa 02/2014 Za 2.štvrťrok 2014 s DPH 01.07.2014
Zmluva o prevode správy majetku - hnuteľný majetok 5 775,65 s DPH 20.11.2017 SOŠ Dopravná, Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy
Zmluva Návrh zmluvy o dodávke plynu s DPH 22.09.2014
Faktúra máj 2014 faktury za máj s DPH 30.05.2014
Faktúra jún 2014 faktury za jún s DPH 30.06.2014
Zmluva 2018 bezodplatný prevod majetku 5 994.00 s DPH 22.03.2018 Gymnázium V.P.Tótha Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy
Zmluva o prevode správy majetku - hnuteľný majetok 1 388,75 s DPH 20.11.2017 Centrum sociálnych služieb EDEN Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy
Zmluva 2019-1-CZ01-KA202-061404 ERASMUS 8 425,00 s DPH 19.11.2019 Educa International, o.p.s. PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ školy
Faktúra január 2015 faktúry za január 2015 s DPH 30.01.2015
Zmluva kúpna zmluva predaj prebytočného majetku 300,00 s DPH 19.02.2020 Peter Hrča PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ školy
Zmluva Protokol k Zmluve o zverejnení majetku 1136 (b21/2019) - stroje s DPH 13.12.2019
Zmluva 1136 (b21/2019) Zmluva o zverení majetku - stroje s DPH 13.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/657