Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 0.09/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 9 s DPH 07.03.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva o prevode správy majetku - traktorový príves 0,00 s DPH 28.10.2016 SOŠ lesnícka a drevárska j.D.Matejovie Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ
VO: Súhrnná správa 0000 tabuľka nájomných zmlúv 0,00 s DPH 0 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva Dodatok k zmluve č. 02/2018/VY 69,00 bez DPH 06.09.2018 VYTES, s.r.o. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin PaedDr. Jozef Zanovit riaditeľ
Zmluva Návrh zmluvy o dodávke plynu s DPH 22.09.2014
Zmluva zmluva o prevode správy ŽSK bezodplatne s DPH 21.02.2017 SOŠ drevárska a stavebná riaditelia
Zmluva o prevode majetku ŽSK bezoplatne s DPH 09.12.2016 SOŠ drevárska a stavebná riediteľ
Zmluva o prevode správy majetku - hnuteľný majetok 1 388,75 s DPH 20.11.2017 Centrum sociálnych služieb EDEN Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o publicite 600,00 s DPH 28.02.2014 Petit Press, a.s. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva Zmluva o službách publicity a kúpna zmluva 2 098.74 s DPH 27.02.2014 EKONOMO-PRINT s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva o prevode správy majetku - hnuteľný majetok 5 775,65 s DPH 20.11.2017 SOŠ Dopravná, Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní stravovania 2.72zastravnújednotku s DPH 06.09.2016 Ústav na výkon trestu pre mladistvých Sučany Spojená škola Mgr. Jozef Zanovit riaditeľ školy
Zmluva Prevod nehnuteľného majetku s DPH 08.08.2016 SOŠ Turany SŠ Martin riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o prevode majetku SOS Turany na SS Martin s DPH 08.08.2016 SOŠ Turany SŠ Martin riaditeľ školy
Zmluva Protokol k Zmluve o zverejnení majetku 1136 (b21/2019) - stroje s DPH 13.12.2019
Zmluva Protokol k Zmluve o zverejnení majetku 1135 - rekonštrukciaroje s DPH 13.12.2019
Zmluva a Kúpna zmluva 1 184,89 s DPH 17.01.2017 Ján Čierny
Zmluva B/1 zmluva o svetlík-dielne 0,00 s DPH 23.04.2014 Žilinský samosprávny kraj Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva B14 Zmluva o dodávke plynu s DPH 20.09.2017 20.9.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva b15 dodatokč.1 s DPH 20.09.2017 20.9.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
zobrazené záznamy: 1-20/664