Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 19/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 19 s DPH 04.04.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra jul2015 faktury za jul2015 s DPH 07.08.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z07/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z07/2018 s DPH 08.06.2018 25.06.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva 10/2017 Zamer prenajať nebytové priestory 10 s DPH 21.04.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z06/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z06/2018 s DPH 16.03.2018 04.04.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z05/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z05/2018 s DPH 16.03.2018 04.04.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z04/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z04/2018 s DPH 16.03.2018 04.04.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 23/2017 Prenajať nebytové priestory č.23/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z03/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z03/2018 s DPH 16.03.2018 04.04.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 24/2017 Prenajať nebytové priestory č.24/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra august 2015 faktury za august 2015 s DPH 15.09.2015
Faktúra máj 2015 faktúry za máj 2015 s DPH 29.05.2015
Faktúra september 2015 faktury za septeber 2015 s DPH 20.10.2015
Faktúra október 2015 faktury za október 2015 s DPH 03.11.2015
Faktúra november 2015 faktury za november 2015 s DPH 10.12.2015
Faktúra Faktúry december 2017 materiál, energie, služby s DPH 31.12.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 23.01.2018
Faktúra Faktúry November 2017 materiál, energie, služby s DPH 30.11.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 22.12.2017
Faktúra Faktúry Október 2017 materiál, energie, služby s DPH 31.10.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 23.11.2017
Faktúra Faktúry September 2017 materiál, energie, služby s DPH 30.09.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin 25.10.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z02/2018 Prenájom nebytových priestorov č. Z02/2018 s DPH 09.02.2018 26.02.2018 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
zobrazené záznamy: 1-20/544