Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/01/2014 Výmena PVC v 3 učebniach SŠ 8 300.00 bez DPH 10.01.2014 14.01.2014 21.02.2014 10.02.2014 Ing.Marián Babinský Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 24/2017 Prenajať nebytové priestory č.24/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z21/2019 Prenájom nebytových priestorov č. Z21/2019 s DPH 13.12.2019 08.01.2020 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva b9/2017 zmluva o ubytovaní s DPH 01.08.2017 01.08.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Faktúra Faktúry Máj 2017 energie materiál služby s DPH 31.05.2017 rozny Spojená škola rozne 23.06.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z22/2019 Prenájom nebytových priestorov č. Z22/2019 s DPH 13.12.2019 08.01.2020 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
Zmluva 23/2017 reklamná plocha 1 200,00 s DPH 31.07.2017 Realityalpia, s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2017 Rekonštrukcia automatickej regulácie ÚK v objektoch SŠ Martin 33 060,00 bez DPH 02.08.2017 18.08.2017 11.09.2017 04.09.2017 EUROS spol. s r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 09/2017 Oprava hlavného transformátora VN 29 780,06 bez DPH 01.08.2017 18.08.2017 11.09.2017 04.09.2017 ELBEK, s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z23/2019 Prenájom nebytových priestorov č. Z23/2019 s DPH 13.12.2019 08.01.2020 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z24/2019 Prenájom nebytových priestorov č. Z24/2019 s DPH 13.12.2019 08.01.2020 Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 23/2017 Prenajať nebytové priestory č.23/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11/2017 Chladničky kombinované 2 279.20 bez DPH 19.09.2017 25.09.2017 16.10.2017 12.10.2017 Fast PLUS, spol. s r.o. - prevádzka PLANEO Elektro MT Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 22/2017 Prenajať nebytové priestory č.22/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 20/2017 Prenajať nebytové priestory č.20/2017 s DPH 07.07.2017 24.07.2017 Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
Zmluva 19/2017 rybné hospodárstvo Mošovce s DPH 23.06.2017 Slovenský rybársky zväz, občianske združenie Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8/2017 Zabezpečenie prevádzky a komplexnej starostlivosti o výťahové zariadenia 996,00 bez DPH 29.06.2017 06.07.2017 28.07.2017 26.07.2017 VYTES, s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 07/2017 Odborneé prehliad., odborné skúšky el. zriadení 1 165.00 bez DPH 19.06.2017 21.06.2017 24.07.2017 19.07.2017 ENESYS s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 06/2017 Pranie a žehlenie prádla 4 723.76 bez DPH 09.06.2017 15.06.2017 17.07.2017 14.07.2017 Jaroslav Holboj Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 05/2017 Bežiaci pás 1 440.40 bez DPH 06.06.2017 08.06.2017 11.07.2017 10.07.2017 inSPORTline, s.r.o. Spojená škola, ČA 25, 036 01 Martin
zobrazené záznamy: 1-20/664