Pedagogickí zamestnanci

2018/2019

 

Riaditeľ školy

Titul

Meno

Priezvisko

Kancelária

Tel. kontakt

PaedDr.

Jozef

Zanovit

 

043/400 11 10

 

Zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie

Titul

Meno

Priezvisko

Kancelária

Tel. kontakt

Ing.

Ivan

Jesenský

102

043/400 11 50

Mgr.

Dušan

Hanula

102

043/400 11 50

 

Zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie

Titul

Meno

Priezvisko

Kancelária

Tel. kontakt

PaedDr.

Slavomír

Bella

39

043/400 11 40

 

Hlavný majster odbornej výchovy

Titul

Meno

Priezvisko

Kancelária

Tel. kontakt

Mgr.

Milan

Žingor

42

043/400 11 38

PaedDr.

Tatiana

Moskalová

44

043/400 11 43

 

Pedagogickí zamestnanci na teoretickom vyučovaní

Titul

Meno

Priezvisko

Kabinet

Tel. kontakt

Ing.

Ľubomír

Baka

409

043/400 11 56

Mgr.

Eva

Baková

208

043/400 11 54

Mgr.

Mária

Bročková

309

043/400 11 57

Mgr.

Denisa

Bučkuliaková

208

043/400 11 54

Ing.

Iveta

Bujňáková

409

043/400 11 56

Ing.

Mária

Calíková

409

043/400 11 56

Mgr.

Andrea

Fabrová

203

043/400 11 53

Mgr.

Ján

Fabuš

TSV

043/400 11 59

PaedDr.

Eva

Franková

407

043/400 11 58

Mgr.

Rastislav

Gavurník

013

043/400 11 70

Mgr.

Eva

Gažúrová

203

043/400 11 53

Ing.

Miroslav

Glonek

403

043/400 11 75

Ing. Pavel Gurecký 403 043/400 11 75

Mgr.

Alena

Hanusková

208

043/400 11 54

Mgr.

Barbora

Kačková

203

043/400 11 53

Mgr.

Miroslav

Kyzek

409

043/400 11 56

PhDr.

Emília

Lamošová

008

043/400 11 61

Ing.

Magdaléna

Litvajová

407

043/400 11 58

Mgr.

René

Lukáč

TSV

043/400 11 59

Ing.

Anton

Mäčko

409

043/400 11 56

Ing.

Ľubomír

Plica

407

043/400 11 58

Ing.

Tatiana

Sarnovská

309

043/400 11 57

RNDr.

Marta

Somorová

203

043/400 11 53

Ing.

Ľudovít

Stredák

407

043/400 11 72

Ing.

Peter

Šidlo

407

043/400 11 58

Mgr.

Marek

Šípka

TSV

043/400 11 59

Mgr.

Zdenka

Šrancová

309

043/400 11 57

 

Ľubomír

Štrba

007

043/400 11 17

Mgr.

Boris

Ťažký

013

043/400 11 70

Ing.

Alena

Tóthová

403

043/400 11 75

Ing.

Juraj

Valašek

013

043/400 11 70

Ing.

Renáta

Záborská

007

043/400 11 17

Mgr.

Marta

Žingorová

309

043/400 11 57

 

Pedagogickí zamestnanci na praktickom vyučovaní

Titul

Meno

Priezvisko

Tel. kontakt

 

Ján

Agricola

043/400 11 44

 

Miroslav

Cingeľ

043/400 11 42

Mgr.

Katarína

Drbiaková

043/400 11 63

Mgr.

Jozef

Gerát

043/400 11 39

Bc.

Marián

Hríb

043/400 11 63

Mgr.

Arpád

Jung

043/400 11 24

 

Milan

Kapolka

043/400 11 44

 

Dušan

Koment

043/400 11 32

Mgr.

Ján

Körösi

043/400 11 44

 

Miroslav

Majerčík

043/400 11 24

 

Jaroslav

Maňka

043/400 11 49

Ing.

Mária

Mikolášová

043/400 11 44

 

Igor

Mitter

043/400 11 49

Bc.

Radomír

Mních

043/400 11 49

 

Milan

Morgoš

043/400 11 32

Bc.

Ján

Műller

043/400 11 47

Ing. Eva Nogová 043/400 11 63

Mgr.

Zdenko

Petrík

043/400 11 47

Ing.

Jana

Snováková

043/400 11 63

Ing.

Juraj

Svoboda

043/400 11 63

Mgr.

Peter

Šimo

043/400 11 79

Bc.

Miroslav

Tomek

043/400 11 49

Bc.

Dušan

Urbanec

043/400 11 46

Bc.

Igor

Ursíny

043/400 11 63

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria