Maturita 2017

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

 

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 14. - 16. marca 2017.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 4. až 7. apríla 2017.

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2017.

Zber dát o výsledkoch žiakov z PFIČ MS 2017 cez informačný systém pre EČ a PFIČ MS bude prebiehať v termíne od 15. mája 2017 do 9. júna 2017.

 

Bližšie informácie o EČ a PFIČ MS v školskom roku 2016/2017 nájdete v dokumente Základné informacie MS 2017.pdf

Kontakt

Koordinátor: Mgr. Zdenka Šrancová
Kabinet: 309
Telefón: 043/400 11 57
Email: ssmt.te@vuczilina.sk

Kontakt

  • Spojená škola
    Červenej armády 25,
    036 01 Martin
  • 043 400 11 10

Fotogaléria