Maturita 2018

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

 

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 12. - 15. marca 2019.

12.03.2019 – slovenský jazyk a literatúra

13.03.2019 – cudzie jazyky

14.03.2019 – matematika

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2019.

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2019.

Bližšie informácie o EČ a PFIČ MS v školskom roku 2017/2018 nájdete v dokumente Základné informácie MS 2019.pdf

 

Organizačné pokyny

 

12.03.2019 – SJL - nástup žiakov do školy o 9.00 hodine

    – 100 - minútový test  - obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede,

                                                                24 úloh s krátkou odpoveďou,

PFIČ150 minút -  1,5 až 3 strany A4  (resp. minimálne 300 slov).

 

13.03.2019 – CJ  - nástup žiakov do školy o 9.00 hodine


Úroveň B1

    – 100-minútový test  - obsahujúci 36 úloh s výberom odpovede,

                                                              24 úloh s krátkou odpoveďou,

 

PFIČ60 minút - 160 až 180  slov

 

14.03.2019 – MAT - nástup žiakov do školy o 9.00 hodine

150-minútový test -  obsahujúci 20 úloh s krátkou odpoveďou,

                                                              10 úloh s výberom odpovede

 

Kontakt

Koordinátor: Mgr. Zdenka Šrancová
Kabinet: 309
Telefón: 043/400 11 57
Email: ssmt.te@vuczilina.sk

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria