SOČ

SOČ 2017

Do školskej prehliadky sa prihlásilo 20 žiakov, celkom prezentovalo svoje práce 18 žiakov, dvaja žiaci boli PN. Do okresného kola SOČ postúpilo celkom 8 žiakov so svojimi prácami v týchto súťažných odboroch:

 

Číslo odboru:      09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava                (10 prác)   

 

Názov práce:   Prevodovky

Súťažiaci:        Marek Brisuda – IV.A - 1. miesto, práca postupuje do okr. kola

 

Názov práce:   Rezanie vodným lúčom

Súťažiaci:        Patrik Ondrík III.C - 2. miesto, práca nepostupuje do okr. kola

Názov práce:   Naftový motor 

Súťažiaci:         Dávid Mračko – III.C - 3. miesto, práca nepostupuje do okr. kola

Názov práce:   Cestný motocykel

Súťažiaci:        Samuel Barát – III.C - 3. miesto, práca nepostupuje do okr. kola

Názov práce:   Pohony a posuvy obrábacích strojov

Súťažiaci:        Erik Hubina, Jaroslav Nepela – IV.A - práca nepostupuje

Názov práce:  Spoje hriadeľa  s nábojom

Súťažiaci:        Martin Martiniak III.C - práca nepostupuje

Názov práce:   Výroba ozubených kolies  

Súťažiaci:        Daniel Ďanovský – III.C - práca nepostupuje

Názov práce:  Skrutkové spoje

Súťažiaci:        Andrej Semčišák III.C - práca nepostupuje

Názov práce:   Nástroje sústruženia

Súťažiaci:        Vladimír Gíret III.C - práca nepostupuje

Názov práce:  Frézy a nástroje na brúsenie

Súťažiaci:       Ján Kupčuliak III.C - práca nepostupuje

 

Číslo odboru:     11 Informatika                                                 (2 práce)

          

Názov práce:  Email marketing software Emailer

Súťažiaci:        Patrik Karaba  III.E - 2. miesto - práca postupuje do okr. kola                           

Názov práce:  Vývoj a optimalizácia hier programov. V C++

Súťažiaci:        Denis Ruttkaj  IV.C - 1. miesto práca postupuje do okr. kola

 

Číslo odboru:    12 Elektrotechnika a hardware                       (3 práce)         

           

Názov práce:  Pripojenie vonk.zariadenia k procesoru

Súťažiaci :        Ján Vašíček  II.C - 1. miesto - práca postupuje do okr.kola

Názov práce:  Programovanie pohybov robota na diaľkové ovládanie

Súťažiaci :        Ivan Marko  I.C - 2. miesto - práca postupuje do okr.kola

Názov práce:  Model selenoidného motora

Súťažiaci :        Martin Bučkuliak – neprezentoval - PN

 

Číslo odboru:     5  Ekonomika a riadenie                                     (4 práce)    

           

Názov práce:  Podnikateľský plán

Súťažiaci :        Branislav Weiss  IV. P - 1. miesto - postupuje  okr. kola

Názov práce:  Podnikateľský plán

Súťažiaci :        Patrícia Húsová  IV. P - 2.  miesto  - práca postupuje do okr. kola 

Názov práce:  Podnikateľský plán

Súťažiaci :        Martina Blašková  IV. P - 3. miesto - nepostupuje do okr. kola

Názov práce:   Podnikateľský plán

Súťažiaci :        Veronika Janitorová  IV. P -  neprezentovala - PN

 

Číslo odboru:    17  Pedagogika, psychológia, sociológia          (1 práca)

           

Názov práce:  Eutanázia

Súťažiaci:        Sara Sviteková, Dorota  Frantová 2.P - 1.miesto postupuje do okr. kola priamo

 

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí vypracovali a prezentovali  práce na zaujímavé témy, ako aj všetkým konzultantom za ich pomoc, rady a ich čas.

 

Študentom, ktorí postupujú do okresného kola SOČ, želáme veľa šťastia pri úspešnom prezentovaní prác.

Okresné kolo SOČ sa uskutoční 17.  marca 2017 na Strednej priemyselnej škole v Martine.

 

Fotogaléria - školské kolo 39. ročníka SOČ

 

Martin, 06.03.2017                                    Koordinátori školského kola

                                                                Ing. Tóthová,  Ing. Vrábová

 

Kontakt

Miestnosť: 403
Zodpovední: Ing. Alena Tóthová
Ing. Emília Vrábová
Telefón: 043/400 11 75

Kontakt

  • Spojená škola
    Červenej armády 25,
    036 01 Martin
  • 043 400 11 10

Fotogaléria