Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu

 

 

V zmysle zákona č.184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave bolo vytvorené pri Spojenej škole Martin dňa 1.9.2011 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu v Žilinskom samosprávnom kraji (ďalej len „COVaP“).
 
COVaP poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností žiakov SŠ, ale aj satelitov jednotlivých centier s rovnakými alebo podobnými učebnými, študijnými odbormi pre región Turiec, Liptov a Orava. Centrum úzko spolupracuje so strojárskymi podnikmi v odbornom rozvoji žiakov a ich uplatnení po skončení štúdia.

Informácie

Koordinátor: PaedDr. Slavomír Bella
Telefón: 043/400 11 40
e-mail: ssmt@vuczilina.sk

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria