Kurzy a školenia

Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov vykonávaných v Spojenej škole v Martine

 

Sústruženie kovov

350 hodín /50 dní/ 
700 € + DPH

Operátor CNC techniky

350 hodín/ 50 dní/ 
700 € + DPH

Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére/CO2/ Z-M1

140 hodín /20 dní/ 
349 € + DPH

Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom  Z –E1

182 hodín /26 dní/ 
349 € + DPH

Základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom  Z –G1

182 hodín /26 dní/ 
351 € + DPH

Doplnkový kurz- rezanie drážkovanie plameňom  D-G2

42 hodín /6 dní/ 
109 € + DPH

Rezanie a nahrievanie plameňom D-G3

42 hodín /6 dní/ 
95 € + DPH

Rezanie plazmou D-G4

42 hodín /6 dní/ 
119 € + DPH

Kurzy podľa STN-EN 287 -1 v metódach 111,135,136,141,311

140-175 hodín /20-25 dní/ 
520 € + DPH

TIG zváranie

182 hodín /26 dní/ 
359 € + DPH

Kurz Hydrauliky

35 hodín /5 dní/ 
110 € + DPH

Kurz Pneumatiky

35 hodín /5 dní/ 
110 € + DPH

 

Výučný list pre zamestnanca,ktorý má maturitu.

 

Dĺžka trvania : 2 roky

 

2433 H obrábač kovov                                                1200  -  1500 €

2487 H 01 autoopravár mechanik                               1200  -  1500 €

2487 H 03 autoopravár karosár                                  1200  -  1500 €

4578 H rybár                                                               1200  -  1500 €

 

Aj pre maturantov nie strojárskeho zamerania.

 

Štúdijny odbor 2381 7 strojárstvo   /vyššie odborné štúdium/

Dlžka trvania : 3 roky                                                 1300 €/1rok

Kontakt

ZROV: PaedDr. Slavomír Bella
ssmt@vuczilina.sk
043 400 11 40
HMOV: Mgr. Milan Žingor
ssmt@vuczilina.sk
043 400 11 38

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria