Ponuka štúdia

Stredná odborná škola strojnícka

 
Úplné stredné odborné vzdelanie - študijné odbory

 

2411 K mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

2413 K mechanik strojov a zariadení

2413 K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

2447 K mechanik hasičskej techniky

 

2679 K mechanik - mechatronik

2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie

2682 K mechanik počítačových sietí

2697 K mechanik elektrotechnik

2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie

 

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

 

2262 K hutník operátor

2419 K operátor ekologických zariadení

2371 Q strojárstvo


 

Úplné stredné odborné vzdelanie - nadstavbové štúdium

 

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 02 strojárstvo - obrábanie materiálov

2414 L 04 strojárstvo - podnikanie a služby

3347 L drevárska a nábytkárska výroba

6476 L technicko-ekonomický pracovník


 

Stredné odborné vzdelanie - učebné odbory 

 

2423 H nástrojár

2433 H obrábač kovov

2433 H obrábač kovov - duálne vzdelávanie

2464 H strojný mechanik

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie

2487 H 01 autoopravár - mechanik

2487 H 02 autoopravár - elektrikár

2487 H 03 autoopravár - karosár

2487 H 04 autoopravár - lakovník

2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - duálne vzdelávanie

6475 H technicko-administratívny pracovník

 

2285 H zlievač

2287 H modelár

2435 H 01 klampiar - strojárska výroba

2439 H lakovník

3675 H maliar


 

Nižšie stredné odborné vzdelanie

 

2478 F strojárska výroba

2498 F technické služby v autoservise

3383 F spracúvanie dreva

 

Kontakt

  • Spojená škola
    Červenej armády 25,
    036 01 Martin
  • 043 400 11 10

Fotogaléria