• O projekte

    • Rozšírenie odborných kompetencií žiakov v oblasti pneumatických a hydraulických systémov a inovácia školských vzdelávacích programov strojárskych odborov  

      
     Projekt je orientovaný predovšetkým na absolventov odborov mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik - zameranie na automatizačnú techniku Spojenej školy v Martine a učiteľov a majstrov odborného výcviku strojárskych odborov.
      
        Chceme pokračovať v medzinárodnej spoluprácou so Strednou priemyselnou školou v Chrudimi a vytvárať predpoklady v regióne na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí.
      
        Chceme pokračovať v  tradícii zahraničných stáží  študentov v počiatočnej odbornej príprave.
      
        Chceme  zvýšiť kvalitu a príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom organizácie odborných stáží.
      
        Chceme implementovať ECVET certifikáciu a európske štandardy v odbornom vzdelávaní.