Ponuka štúdia

Aktuálne informácie

   Od 1.9. 2018 otvárame nový študijný odbor 2679 K mechanik - mechatronik.
 

   V školskom roku 2018/2019 otvárame kombinovanou formou nadstavbové štúdium v odbore 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení.

 
Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť tajomníčke školy alebo na personálne oddelenie spolu s kópiou výučneho listu a vysvedčenia za 3. ročník.
 

Informácie

Personálne oddelenie: 043/4001115
Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie: 043/4001150
Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie: 043/4001140
E-mail: ssmt@vuczilina.sk

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24,
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria